Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Kombinerat test uppskattar njurarnas funktion

SBU granskar i en ny rapport hur man bäst uppskattar njurarnas funktion. Rapporten visar att det noggrannaste sättet att uppskatta njurfunktionen är att använda en kombination av två substanser. Metoden är särskilt användbar för barn och för vuxna med försämrad njurfunktion.

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, skriver i sin rapport att man i allmänhet kan få en tillräckligt god uppfattning om patientens njurfunktion genom att bara använda en av substanserna. Från ett vanligt blodprov utgår man då antingen från halten av substansen kreatinin eller från substansen cystatin C. Den noggrannaste skattningen får man genom att

ta medelvärdet av de båda metoderna. Enligt SBU:s rapport är den kombinerade metoden sannolikt också kostnadseffektiv för patienter med misstänkt nedsatt njurfunktion.

SBU understryker också att en av de metoder som används för att mäta njurfunktion, så kallat endogent kreatininclearance, inte är tillförlitlig. Metoden bör inte längre användas, enligt SBU.

Laboratorierna rapporterar idag testresultat på olika sätt, konstaterar SBU. Det behövs enhetlighet både i laboratoriernas analysmetoder och i deras sätt att rapportera testresultat
till vården.

Bakgrund

Njurarna har en livsviktig roll som kroppens reningsverk. Om njurarna inte fungerar avlider en människa inom några dagar till en vecka. En riktig bedömning av njurfunktionen är avgörande för att kunna fatta bra beslut om behandling. Idag finns det olika uppfattningar om vad som ger den noggrannaste skattningen av njurarnas funktion, och hur man mäter detta varierar inom vården. Syftet med rapporten är att granska hur noggrant olika formler baserade på kreatinin, cystatin C, eller en kombination av båda markörerna, skattar njurfunktionen hos olika grupper av patienter. Kreatinin bildas i muskler som en nedbrytningsprodukt från kreatin, medan cystatin C är ett protein som bildas i nästan alla kroppens celler.

Till rapporten ”Skattning av njurfunktion – en systematisk litteraturöversikt” (2012) med slutsatser och sammanfattning