2023

Kejsarsnitt: Mer jämlik vård som bygger på kunskap  – och den gravida kvinnans delaktighet

2023-02-23. Det är något av det som patienter, anhöriga och vårdpersonal efterlyser i den vård som ges inför eller efter ett kejsarsnitt. I ett SBU-projekt har de valt ut de mest angelägna kunskaps- och utvecklingsbehoven via enkäter och en workshop. Läs pressmeddelandet

Gravida och vårdpersonal vill ha bättre samordnad vård vid bäckensmärta

2023-02-23. SBU har presenterat en tio-i-topplista över vilken forskning som patienter och vårdpersonal vill prioritera framöver. En samordnad vård för gravida kvinnor med bäckensmärta är vad de önskar sig mest. Men i dagsläget har bäckensmärtan inte ens en egen diagnoskod. Läs pressmeddelandet

Lipödem: Viktigast forska om diagnostik och effekt av olika behandlingar

31 mars 2023. Det finns idag ingen internationell konsensus kring vare sig de diagnostiska kriterierna eller behandling av lipödem, ett tillstånd med smärtande fettansamlingar på framför allt ben, höfter och stuss. Man kan få symtom redan i tonåren och många får gå länge innan diagnos sätts.Läs pressmeddelandet 

Tryggt att inleda läkemedelsbehandlingen hemma vid medicinsk abort

2023-05-09. Vid medicinsk abort påverkas varken effektivitet eller säkerhet av om den första tabletten tas på vårdinrättning eller på annan plats. Det konstaterar SBU i en ny rapport. Läs pressmeddelandet

SBU anordnar i internationell konferens och nätverk om socialtjänstens forskning

24 maj 2023. Här i Stockholm träffas just nu ett nytt globalt nätverk för forskning med fokus på översikter om sociala insatser och metoder – INSIA.

Nätverket är startat på initiativ av det svenska socialdepartementet. Mötet inleds med en internationell konferens med deltagare från ett tjugotal länder, både på plats och on-line. Att Sverige blivit värdland beror bland annat på vårt ordförandeskap i EU under 2023. Läs pressmeddelandet 

Oklart hur vi bäst förebygger könsstympning av flickor och kvinnor

2023-10-03. Dagens sammanställningar av forskningsresultat räcker inte för att bedöma effekterna av de preventiva insatser mot könsstympning av flickor och kvinnor som tillämpas i länder som liknar Sverige. Det konstaterar SBU i sin rapport. Läs pressmeddelandet

Forskningen visar på flera effektiva insatser mot gängkriminalitet bland unga

1 december 2023. De senaste åren har skjutningar och sprängningar blivit alltmer uppmärksammade i Sverige. Organiserad brottslighet beskrivs för andra året i rad som ett av de viktigaste samhällsproblemen. Men det finns insatser som kan minska skjutvapenvåld, medlemskap i gäng och fortsatt kriminalitet bland yngre personer. Det visar en utvärdering från SBU. Läs pressmeddelandet