Vetenskapliga kunskapsluckor – otillräckligt utvärderade åtgärder och metoder

SBU samlar vetenskapliga kunskapsluckor inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd och funktionshinder samt arbetsmiljö för att visa var det behövs ny forskning. Läs mer om vårt arbete nedan.

Sök kunskapsluckor i vår databas

Databasen innehåller information om var det råder brist på praktiknära forskning eller sammanställd vetenskaplig kunskap. Däremot ingår inte kunskapsluckor inom exempelvis grundforskning i databasen. Läs mer om databasen

— Eller —

Kunskapsluckor samlade inom områden