Pressmeddelanden från 2018

Förlossningsskador: Patienter och vårdpersonal har tillsammans prioriterat de tio viktigaste forskningsområdena

2018-06-26. Vilken forskning ska prioriteras för att förhindra och behandla förlossningsskador? Vad säger de kvinnor som själva drabbats och vad tycker kliniker som arbetar inom området? SBU har samlat personer med erfarenheter från området vilka gemensamt har enats om de viktigaste forskningsfrågorna. Läs pressmeddelandet

Psykologiska behandlingar inom rättspsykiatrin behöver utvärderas bättre – i sitt speciella sammanhang

2018-06-18. De behandlingar och insatser som används idag är utvecklade för andra vårdmiljöer och patientgrupper än rättspsykiatrins, och mer forskning behövs. Det visar SBU:s utvärdering av psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i rättspsykiatrisk vård. Läs pressmeddelandet

Rättspsykiatrins läkemedelsanvändning skiljer sig delvis från den vanliga psykiatrins

2018-06-18. Traditionella, äldre antipsykotiska läkemedel är vanligare inom svensk rättspsykiatri än inom allmänpsykiatrin, och man kombinerar fler läkemedel. Skälen kan vara goda, men behandlingseffekterna behöver utvärderas bättre. Det är en av slutsatserna i en SBU-rapport om läkemedel inom rättspsykiatrin. Läs pressmeddelandet

Biologiska läkemedel ger en betydelsefull förbättring hos fler med medelsvår och svår psoriasis

2018-06-14. Biologiska läkemedel förbättrar psoriasis hos fler med medelsvår och svår psoriasis än vanliga syntetiska läkemedel. Det konstaterar SBU som utvärderat effekterna av dels systemisk läkemedelsbehandling, dels ljusbehandling, vid sjukdomen. SBU har även granskat kostnader för behandlingarna, utom för de moderna biologiska läkemedlen vars prisbild är oklar. Läs pressmeddelandet

Mindre tandvård och oregelbundna hälsokontroller för placerade svenska barn

2018-06-13. Barn och unga som placeras i dygnsvård (familjehems- eller institutionsvård) går ofta miste om den kontinuerliga hälso- och sjukvård och tandvård som de har rätt till, konstaterar SBU. Men det finns andra europeiska länder som har välfungerande rutiner. Läs pressmeddelandet

Värdebaserad vård – en kartläggning av forskningen

2018-05-31. I dagsläget finns det förhållandevis lite forskning om värdebaserad vård. De studier som gjorts har ofta brister, och uppvisar en stor variation i hur värdebaserad vård tillämpas. Läs pressmeddelandet

Rapport visar kunskapsläget för epilepsivården

2018-05-07. SBU:s rapport om epilepsi sammanställer forskning kring diagnostiska utredningar samt effekter av behandlingar med bland annat kirurgi, ketogen kost, läkemedel och vagusnervstimulering. Läs pressmeddelandet

Trots många studier finns det stora luckor i kunskapen om endometrios

2018-05-04. SBU har sammanställt nästan tjugo års internationell forskning om endometrios i en ny rapport om diagnostik, behandling och bemötande vid denna kroniska sjukdom. Läs pressmeddelandet

Unga med beteendeproblem blir mindre kriminella efter boende i behandlingsfamilj

2018-04-11. Stödet till unga med kriminella eller drogrelaterade problem innebär ofta institutionsplacering. Men det finns alternativ. Enligt SBU:s granskning kan så kallad behandlingsfamilj vara effektivare, och dessutom kostnadsbesparande jämfört med institutionsvården. Läs pressmeddelandet

Ett fåtal av öppenvårdens insatser har visats minska våld och försummelse i utsatta familjer

2018-04-11. Två av de insatser som är tänkta att hjälpa barn som utsätts för våld eller försummelse kan i dagsläget anses ha en dokumenterad, positiv effekt. Läs pressmeddelandet