SBU:s strategi

I SBU:s strategi beskrivs myndighetens vision och övergripande mål. Målen utgår från SBU:s instruktion och är vägledande för vårt arbete.

Vår vision

Vetenskaplig grund ger bättre hälsa och välfärd

Våra övergripande mål

  1. Vårt vetenskapliga perspektiv bidrar till utvecklingen av vård, omsorg och socialtjänst.
  2. Vår metod används och förespråkas av fler relevanta aktörer.
  3. Vårt arbete bidrar till en värdeskapande och samordnad kunskapsstyrning.
  4. Vi är en attraktiv arbetsgivare och en lärande organisation, där alla tar ansvar för helheten och värnar en hållbar arbetsmiljö.
  5. Vi är effektiva och utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt inom både kärnverksamhet och förvaltning.

Läs SBU:s strategi för 2024-2028