Föreslå en fråga som SBU bör undersöka

SBU:s uppdrag kommer främst från regeringen eller via samarbeten med andra myndigheter. SBU kan även ta fram beslutsunderlag till frågeställare som är verksamma inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och funktionshinderområdet. Här kan du som arbetar inom dessa områden ge förslag på frågor.

Frågeformuläret under har ersatt det tidigare formuläret till SBU:s upplysningstjänst. 

Frågor som kommer från privatpersoner, patienter, forskare och studenter, eller företag som inte själva bedriver vård och omsorg eller insatser inom socialtjänst kommer inte att prioriteras. Patienter och anhöriga hänvisas till vårdgivare eller 1177.

Vad händer när du ställer en fråga

Frågan kommer att utredas av SBU:s kansli, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. På SBU görs en bedömning om och på vilket sätt vi bäst kan besvara frågan. Vi kan behöva prioritera frågor som är mer akuta, angelägna eller av stort allmänintresse. Om SBU tar sig an frågan publiceras svaret i form av en rapport på SBU:s webbsida. SBU:s arbete kan resultera i olika typer av rapporter.

Kontaktuppgifter

För att ta ställning till din fråga och hur den bäst besvaras kan vi behöva kontakta dig för att diskutera frågeställningen.

När du skickat in formuläret kommer din frågeställning och dina kontaktuppgifter att diarieföras och sedan arkiveras. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

* obligatoriska fält att fylla i

Fråga SBU om metoder och insatser

Arbetar inom område:*

Om din fråga inte skickas in beror det på att någon del är obligatorisk att fylla i – gå gärna igenom formuläret igen.