Lättläst om SBU

Vad gör SBU?

SBU är en statlig myndighet som arbetar för att sjukvård, tandvård och socialtjänst ska vara så bra som möjligt. Det gör vi genom att ta reda på vad vetenskapen säger om olika frågor.

Hur gör vi det?

Vi som jobbar på SBU letar reda på all forskning som finns om en viss fråga inom sjukvård eller socialtjänst.
Sedan läser vi om all forskning vi hittar. Vi skriver ihop vad den bästa forskningen har kommit fram till.
Vi talar om vad forskningen säger som vi kan lita på och och vad man behöver forska mer på. Det vi kommer fram till skriver vi ihop till en text som vi kallar en rapport.

Vad ska rapporterna användas till?

SBU:s rapporter kan hjälpa dem som arbetar med vård och socialtjänst att arbeta bättre och att förstå vad människor behöver.
Vi räknar ut hur de pengar som används i vården och socialtjänsten kan göra allra mest nytta.
Vi berättar också vad forskarna behöver studera mera.

Vem betalar?

SBU är en statlig myndighet. Det innebär att pengarna vi arbetar med kommer från skatter.

Vilka jobbar på SBU?

Många som arbetar på SBU är duktiga på forskning. Sedan tar vi nästan alltid hjälp av experter i olika frågor.
SBU:s högsta chef kallas generaldirektör.