Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Depressionsdiagnos kan bli bättre med formulär

Stöd av bedömningsformulär förbättrar sjukvårdens möjligheter att upptäcka depression och mani. Det finns många olika formulär men den vetenskapliga utvärderingen av dem är inte alltid tillräcklig.

Depression och mani är komplexa tillstånd med symtom som kan förväxlas med kroppslig sjukdom eller andra psykiska problem. Det finns därmed en risk för att patienterna får fel diagnos. Om en klinisk diagnos kompletteras med bedömningsformulär ökar chansen att hitta de patienter som faktiskt har depression eller mani. Det visar en systematisk granskning från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

SBU:s utvärdering visar också att det finns ett antal bedömningsformulär som har vetenskapligt stöd för god diagnostisk tillförlitlighet. Formulären kan användas som stöd för preliminär bedömning, för diagnostik och för gradering av symtom. Men det finns också många bedömningsformulär som inte har utvärderats tillräckligt och där ytterligare forskning behövs.

Evidensbaserad vård förutsätter god diagnostik. Det är dock oklart om detta leder till bättre behandling och snabbare tillfrisknande eftersom det finns för få studier.

Bakgrund

Depression och mani är exempel på tillstånd som samlas under begreppet förstämning. Depression är vanligt, var tredje person drabbas någon gång i livet. Besvären kan vara allt från milda till mycket allvarliga. Det finns flera fungerande behandlingar.

”Om psykiatrisk diagnos och behandling” är en rapport från SBU till regeringen. SBU kommer också att ge ut kompletta rapporter för varje ämnesområde under 2012.

Den systematiska litteraturöversikten: Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom

Publicerad 7 november 2011