Jobba hos oss

Vill du vara med och ta fram de pålitligaste forskningsresultaten?
På SBU arbetar vi för att bästa tillgängliga kunskap ska ligga till grund för arbetet inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och området funktionstillstånd/-hinder.

Aktuell forskning – SBU skapar överblick

SBU producerar inte bara omfattande utvärderingar utan även snabba litteratur­genomgångar utifrån inkomna frågor, kommentarer till utländska översikter, databas för registrerade kunskaps­luckor med mera. Det kan handla om att ringa in kunskapsläget på mycket olika områden – från familjehems­placering till gallstenskirurgi. Eller om att räkna ut hur vi bäst kan använda våra gemensamma, begränsade samhälls­resurser. Se vår film (cirka 2 min) "Bättre hälsa och välfärd – så bidrar SBU"

Gå gärna in på sidan över våra senaste publikationer, eller läs om våra pågående projekt.

Karriär och livskvalitet

På SBU värdesätter vi varje medarbetares kompetens, engagemang och välmående. Därför erbjuder vi en trivsam arbetsmiljö med engagerade chefer och skickliga kollegor som hjälper dig att utvecklas. Vi erbjuder friskvårds­bidrag och hälsofrämjande aktiviteter. Vi är drygt 80 medarbetare som sitter i öppna lokaler på S:t Eriksgatan i Stockholm, nära till pendeltåg, T‑bana och fina cykelvägar.

Hör några av våra medarbetare berätta om hur det är att arbeta på SBU

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) är en kunskaps­organisation med professionella, kompetenta och engagerade medarbetare – projektledare och administratörer, hälso­ekonomer, informations­specialister, redaktörer med flera. Vi lägger stor vikt vid teamarbete över avdelnings- och enhetsgränser. Givetvis driver vi våra projekt tillsammans med externa sakkunniga inom olika professioner, med patienter och brukare liksom med andra myndigheter.

Läs mer om hur vi behandlar dina person­uppgifter enligt Data­skydds­förordningen (GDPR)