Jäv, intressekonflikter eller andra bindningar

De statliga myndigheterna eHälsomyndighetenFolkhälsomyndighetenForskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärdInspektionen för vård och omsorgLivsmedelsverketLäkemedelsverketSocialstyrelsenStatens veterinärmedicinska anstaltTandvård- och läkemedelsförmånsverket och SBU har tagit fram en gemensam blankett – med tillhörande informationsdokument – för experters och sakkunnigas redovisning av jäv, intressekonflikter och andra bindningar. Därtill har myndigheterna (förutom Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Vårdanalys) tagit fram en gemensam blankett för organisationsrepresentanters redovisning av jäv, intressekonflikter och andra bindningar.

Informationstext: Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter och sakkunniga anlitas

Deklaration för bedömning av jäv intressekonflikter och andra bindningar för sakkunniga/experter

Deklaration för bedömning av jäv, intressekonflikter och andra bindningar för representanter för organisationer


 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)