Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Blodprov räcker inte för att fastställa Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom diagnostiserar man ibland med hjälp av ett ryggvätskeprov. Forskare har länge försökt hitta enklare metoder för att ställa diagnos. Stort hopp har satts till blodprover. En ny rapport från SBU visar dock att blodprov inte kan användas för att ställa diagnos.

För att avslöja eventuella sjukdomar kan man mäta vissa ämnen i blodet, så kallade diagnostiska biomarkörer. De studier som SBU har granskat gäller fyra sådana substanser. Bara en av dessa markörer ger utslag för Alzheimers sjukdom, och än så länge är studierna av den markören för få. Blodprov är därför en metod som inte kan användas ännu, konstaterar SBU.

Det behövs mer forskning om den enskilda biomarkören som ger utslag. Det behövs även fler studier för att identifiera andra möjliga biomarkörer i blod.

Tester för att hitta Alzheimers sjukdom tidigt kommer att bli mycket viktiga om vi i framtiden får läkemedel som kan bromsa sjukdomsprocessen vid olika typer av demens. Sådana tester skulle kunna ingå i den utredning som behövs för att fastställa diagnosen. Idag ställs diagnosen Alzheimer först när patienten börjar visa tecken på demens, det vill säga i ett senare skede.

Läs SBU Alert-rapporten "Blodprov för tidig diagnostik av Alzheimers sjukdom"

Bakgrund

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens. I Sverige finns ungefär 100 000 personer som lider av Alzheimers sjukdom, främst äldre. Sjukdomen innebär att nervceller dör i ett eller flera områden av hjärnan, vilket drabbar minnet, lokalsinnet och rörelseförmågan. Det blir också svårare att förstå språk och att själv uttrycka sig. Idag krävs olika kliniska undersökningar för att ställa diagnosen Alzheimers sjukdom. Minnes- och tankefunktioner, språk, orienteringsförmåga och praktiska förmågor undersöks. Blodet analyseras för att utesluta andra sjukdomar som påverkar minnet. Avbildning av hjärnan med datortomografi eller magnetkamera brukar också ingå. Specialundersökningar av ryggvätska eller hjärnans blodflöde kan också användas.