Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Intervjuformulär fångar fler patienter med depression

En läkare som misstänker att en person har drabbats av förstämningssyndrom, det vill säga depression eller mani, kan få större träffsäkerhet i sin diagnos om hon eller han kompletterar sin bedömning med ett väl utprövat intervjuformulär. Det visar SBU i sin senaste rapport.

SBU:s rapport är en översikt av de cirka 60 formulär som används idag inom sjukvården för att upptäcka förstämningssyndrom. Enligt SBU:s bedömning finns det några formulär som enligt forskningen kan vara ett bra verktyg för att avfärda eller stärka en misstanke om förstämningssyndrom. Två formulär ger läkaren stöd att ställa en tydlig diagnos för depression och mani hos vuxna.

Större delen av den kunskap som finns bygger på studier på vuxna. SBU konstaterar att det behövs mer forskning om hur intervjuformulär kan hjälpa till att bedöma förstämningssyndrom hos barn, ungdomar och äldre.

Vissa formulär baseras på patientens egen bedömning. Då är förutsättningen att de personer som söker vård har tillräckligt bra läs- och skrivförmåga. Detta kan innebära problem att fylla i formulären även för personer som inte behärskar svenska eller för personer med nedsatt kognitiv funktion.

Bakgrund

Förstämningssyndrom är en gemensam beteckning för depression och bipolära syndrom. Förstämningssyndrom är allvarliga och kan vara svåra att känna igen. Depression är vanligt, var tredje person drabbas någon gång i livet.. Depression kan ge både kroppsliga och psykiska symtom, som till exempel ont i magen, ont i ryggen, trötthet, oro eller minnesproblem. Eftersom det finns effektiv behandling för förstämningssyndromen är det viktigt att ställa rätt diagnos. Rapporten är en del i ett regeringsuppdrag om utvärdering av diagnostik och behandling av psykisk sjukdom.

Till rapporten ”Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom – en systematisk litteraturöversikt”