18 januari
""

Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19

De första resultaten från vårt löpande regeringsuppdrag, att bevaka forskningsutvecklingen på området postcovid – behandling och rehabilitering är nu publicerade. Vi har skapat en levande evidenskarta, med de artiklar vi hittills har bedömt vara både relevanta och tillräckligt bra. Det går att filtrera artiklarna efter hur SBU bedömt risken för systematiska fel, dessutom hittar du en klickbar lista på studier som exkluderats.

aktuellt
Porträtt av glad liten flicka på vintern

SBU på Barnhälsodagen

SBU presenterar sin rapport om program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn på Barnhälsodagen. Ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet, SBU och Svenska Skolläkarföreningen.

10 januari
""

Samarbete efter skilsmässa (SES)

Vilken sammanställd forskning och/eller vetenskapliga studier finns om det digitala verktyget Samarbete efter skilsmässa? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

aktuellt
""

Nya uppdrag i SBU:s regleringsbrev 2022

22 december
""
Rapport

Kejsarsnitt på kvinnans önskemål – fördelar och nackdelar för kvinna och barn

SBU har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera det vetenskapliga stödet med avseende på för- och nackdelar vid ett av kvinnan önskat kejsarsnitt utan medicinsk indikation. Somatiska risker för kvinna och barn med de två förlossningssätten har sammanställts och psykologiska risker ingick inte. Uppfattningar, upplevelser och erfarenheter hos kvinnorna respektive hos vårdpersonalen har analyserats, liksom etiska problem och hälsoekonomiska aspekter.

17 december
""

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av mentaliseringsbaserad terapi? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

16 december
""

EMLA och sockerlösning som smärtlindring vid omskärelse av pojkar

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om den smärtlindrande effekten av kombinationsbehandling med EMLA och sockerlösning vid omskärelse av pojkar? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

15 december
""

Två rapporter om behandling och rehabilitering av långvarig smärta

december
""

Virtual reality i behandling av ångestsyndrom

Vilken sammanställd forskning finns på behandling av ångestsyndrom i VR-miljö? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Fler nyheter