juni
""

Behandling för kvinnor som lider av psykisk sjukdom efter förlossning

Denna kartläggning omfattar behandling av kvinnor som lider av psykisk sjukdom inom ett år efter förlossning. Metoder som omfattas är läkemedel, psykologisk behandling och övriga behandlingsinsatser (exempelvis fysisk aktivitet, akupunktur, ljusterapi, kosttillskott).

aktuellt
Omslag av tidningen på ett bord

Nytt nummer av vår tidning Vetenskap & Praxis!

juni
""

Videomöte istället för fysiskt besök i primärvården

Vilken vetenskapligt sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns kring diagnostik och behandling via videomöte inom primärvården, jämfört med ett fysiskt besök? SBU:s Upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

12 maj
""

Interventioner för att begränsa viktuppgång under graviditet hos kvinnor med övervikt eller fetma

Vilken sammanställd forskning finns på interventioner för att begränsa oönskad viktuppgång under graviditet hos kvinnor med övervikt och fetma? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

10 maj
""

Inventering och prioritering av forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19 (postcovid)

Vilka forskningsfrågor prioriterar personer som drabbats av långvariga symtom vid covid-19 (postcovid eller postakut covid-19 syndrom), deras anhöriga, vårdpersonal och personer som forskar inom området?

29 april
""

Återanvändning av restläkemedel vid intravenös infusionsbehandling

Vilka vetenskapliga studier finns om riskerna med att använda restläkemedel från en intravenös infusionsbehållare från en patient till nästkommande? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning.

28 april
""

Insatser för att stötta personer med intellektuella funktionsnedsättningar att få en anställning

27 april
""

Bekymringssamtal

Vilka vetenskapliga studier finns om bekymringssamtal som metod för att bryta en negativ utveckling hos unga som misstänks för eller har begått sitt första brott? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning efter systematiska översikter.

22 april
""

KBT via chatt vid depression och ångest

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av KBT förmedlad genom textbaserad dialog (chatt) som terapi vid depression eller ångest? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning efter systematiska översikter.

Fler nyheter