december
""

Frakturrisk vid behandling med SSRI-preparat

Vilken sammanställd forskning finns om frakturrisk och bentäthet vid långtidsbehandling med SSRI-preparat? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

december
""

Kostnadseffektivitet av läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Vilken sammanställd forskning finns om kostnadseffektiviteten av läkemedelsassisterad substitutionsbehandling vid opioidberoende? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

29 november
""

Fysisk träning för att minska risken för fall hos äldre

Vilka effekter har fysisk träning för att förhindra fall hos äldre som är hemmaboende (det vill säga inte bor i särskilda boendeformer såsom äldreboende eller serviceboende)? SBU sammanfattar och kommenterar en systematisk översikt från Cochrane.

29 november
""

Linsextraktion vid primärt kroniskt trångvinkelglaukom

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt från Cochrane Collaboration. Översiktens författare utvärderade effekten av linsextraktion i jämförelse med andra behandlingar för patienter med primärt kroniskt trångvinkelglaukom.

26 november
""

SBU söker en projektadministratör

Vi söker en projektadministratör för ett vikariat på ett år. Arbetet som projektadministratör innebär omväxlande uppgifter och du kommer att ingå i olika projektgrupper tillsammans med andra personer på SBU.

24 november
""

Fotobiomodulering med lågeffektlaser (LLLT) vid behandling av sår

Vilken sammanställd forskning finns om effekten av lågeffektlaser på sårläkning? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

23 november
""

Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19

De första resultaten från vårt löpande regeringsuppdrag, att bevaka forskningsutvecklingen på området postcovid – behandling och rehabilitering är nu publicerade. Vi har skapat en levande evidenskarta, med de artiklar vi hittills har bedömt vara både relevanta och tillräckligt bra. Det går att filtrera artiklarna efter hur SBU bedömt risken för systematiska fel, dessutom hittar du en klickbar lista på studier som exkluderats.

22 november
""

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020

Genom en inventering av två databaser ger SBU en överblick över områden där kunskapen om effekten av olika insatser inom psykisk ohälsa är otillräcklig.

19 november
""
Rapport

Program för att förebygga suicid och suicidförsök hos barn

Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag om program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn under 18 år. Med program avser vi standardiserade manualbaserade insatser. Rapporten är avgränsad till program som endera ges till alla barn (universell nivå) eller till barn som ingår i någon riskgrupp för att göra ett suicidförsök (selektiv nivå). Rapporten är en uppdatering och utvidgning av en tidigare SBU-rapport från år 2015 om skolbaserade program.

Fler nyheter