Pressmeddelanden från 2020

Läkemedelsbehandling hos äldre personer med smärta bör följas upp

2020-09-03. Läkemedel mot vanliga och långvariga smärttillstånd hos äldre har en mycket liten effekt på gruppnivå, och är förknippade med olika risker för biverkningar. Läs pressmeddelandet

Psykosociala insatser i öppenvården för att förebygga ungas brott: Oklart vilka som fungerar bäst

2020-03-04. Det går inte att säkert avgöra vilka metoder i öppenvård som ger bäst resultat för unga som begått brott. Det visar SBU:s systematiska forskningsöversikt av psykosociala insatser för att förebygga återfall i brott bland unga i åldern 12–17 år. Läs pressmeddelandet