Pressmeddelanden från 2021

Flera program kan förebygga psykisk ohälsa hos barn

2021-11-19. Flera program kan förebygga psykisk ohälsa hos barn. Läs pressmeddelandet

KBT via internet kan ge likvärdig effekt som vanlig KBT vid social ångest

2021-11-08. I en ny forskningsgenomgång finner SBU att internetförmedlad KBT (iKBT) skulle kunna vara ett alternativ till traditionell behandling vid social ångest (social fobi). Behandlingen innebär att patienten på egen hand går igenom ett program med kognitiv beteendeterapi, KBT, via sin dator. Läs pressmeddelandet

Det behövs mer kunskap inom BUP heldygnsvård

2021-09-07. Det finns stora kunskapsluckor inom barn- och ungdomspsykiatrisk (BUP) heldygnsvård. SBU och Socialstyrelsen har tagit hjälp av patienter, anhöriga och vårdpersonal för att ringa in de viktigaste utvecklingsbehoven. Läs pressmeddelandet

Hög kontinuitet i vården har goda effekter

2021-08-19. Kontakt med samma läkare eller annan vårdperson över längre tid har gynnsamma effekter för personer med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom och personer med allvarlig psykisk sjukdom. Det visar en ny systematisk utvärdering av forskning på området. Läs pressmeddelandet

Välgjord forskning behövs för diagnostik och behandling av lipödem

2021-07-01. Vetenskapligt underlag saknas för såväl diagnostisering som behandling av lipödem. Det kan leda till att personer med lipödem inte uppmärksammas av hälso- och sjukvården och inte får adekvat vård. Läs pressmeddelandet

Fysioterapi kan hjälpa vid provocerad vulvodyni (vestibulit)

2021-06-30. Det finns visst vetenskapligt stöd för att en kombination av fysioterapeutiska åtgärder kan minska smärtan och förbättra den sexuella funktionen hos kvinnor med provocerad vulvodyni. För läkemedel, kirurgi, psykologiska behandlingar och andra metoder går det inte att bedöma effekterna. Läs pressmeddelandet

10 angelägna forskningsfrågor om långvariga symtom vid covid-19

2021-05-10. Vilka forskningsfrågor prioriterar personer som drabbats av långvariga symtom vid covid-19 (postcovid), deras anhöriga, vårdpersonal och personer som forskar på området? Läs pressmeddelandet

Nya rutiner kan öka möjligheten att upptäcka bristningar hos kvinnor efter förlossning

2021-03-01. Både tydliga vårdprogram samt att vara två personer som utför undersökning efter förlossning är rimliga mål för förlossningsvården i Sverige idag. Det kan vara två sätt att diagnostisera förlossningsbristningar som annars skulle missas. SBU har gjort en systematisk översikt av forskning på området. Läs pressmeddelandet

Så hjälper vi gravida med förlossningsrädsla, depression och ångest under graviditet

2021-02-26. De flesta gravida upplever en viss grad av oro, rädsla och ångest inför förlossningen. Men för mer än 10 procent är rädslan så intensiv att den betecknas som kliniskt relevant förlossningsrädsla. Hur finner man de gravida kvinnor som behöver hjälp, och hur bör behandlingen vid rädsla, depression och ångest se ut? SBU har gjort en systematisk översikt av forskningen på området. Läs pressmeddelandet