Text som översatts

Om SBU

SBU utvärderar sjukvårdens och socialtjänstens insatser

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. SBU har även i uppdrag att granska kunskapsläget för insatser inom socialtjänst och insatser med stöd av LSS (Lag om stöd och service).

SBU tar bland annat reda på:

  • Hur bra är en behandling eller insats?
  • Hur bedöms behoven på bästa sätt?
  • Hur ska resurser användas för att göra största möjliga nytta?

SBU ger kunskap för bättre vård och omsorg

Samhället ger stöd på olika sätt – det kan vara sjukvård, omsorg om äldre och funktionshindrade eller särskild hjälp vid missbruk. Ett barn som far illa eller har svårigheter i skolan kan också behöva insatser från samhället som agerar genom sjukvården eller socialtjänsten. Men hur vet man vilken typ av behandling, omsorg eller insats som är säkrast och mest effektiv? Det utvärderar SBU.

Sidan uppdaterad