Pressmeddelanden från 2019

Specialiserad rehabilitering – en fördel efter hjärnskakning

2019-12-17. Specialiserad, hjärnskadeinriktad rehabilitering innebär möjligen bättre resultat än sedvanlig vård efter lätt traumatisk hjärnskada (hjärnskakning) med restsymtom, visar en utvärdering från SBU. För rehabiliteringsformer efter svårare hjärnskador fann SBU inga tillförlitliga resultat – det är svårt att genomföra jämförande studier i denna patientgrupp. Läs pressmeddelandet

Viss vägledning med de strukturerade metoder som används vid bedömning av ungdomar som begått brott

2019-11-20. Ungefär en femtedel av lagförda brott i Sverige gäller personer mellan 15 och 20 år. Vissa unga återfaller i våld eller kriminalitet. Hur väl fungerar de metoder som används för att bedöma vilka ungdomar som löper störst respektive minst risk för att återfalla? Läs pressmeddelandet

Kvinnors förlossningsskador: Forskningen som vårdens personal och drabbade kvinnor vill prioritera

2019-04-12. För att kvinnors förlossningsskador ska kunna förebyggas, diagnostiseras och behandlas effektivare behöver vi mer kunskap. SBU har sammanställt en rapport med prioriteringar för den viktigaste forskningen inom fem områden. Läs pressmeddelandet