Tillgänglighetsredogörelse

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi vilka kända tillgänglighetsproblem som finns och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från www.sbu.se som inte är tillgänglig för dig kan du meddela oss.

Du kan också meddela oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Vi använder en grafisk Captcha som saknar en alternativ beskrivning vad bilden är till för.
  • Vissa av tabellerna följer inte tillgänglighetsprinciperna. Det kan saknas korrekt html-uppmärkning av kolumnrubriker och scope i tabeller.
  • Alla PDF-filer är inte tillgängliga. Till exempel saknas titel, rubriker, språkdefinition och alt-texter till bilder. Dokument är inte uppmärkta med korrekt rubrikstruktur och tabeller är inte heller korrekt märkta. Dokumenten flödar inte alltid om på mindre skärmar. Inmatningsfält i blanketter saknar etiketter.
  • Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte utförligt.
  • Det ges ingen förvarning om att vissa länkar öppnas i nytt fönster.
  • Det finns text som presenteras som bilder.
  • En del av det tidigare videomaterialet på webbplatsen är inte syntolkat
  • RIS-filer (Research Information Systems) för att möjliggöra direkt export av referenser till olika referenshanteringsprogram (exempelvis EndNote)

Hur vi testat webbplatsen

Konsultbolaget Funka har gjort en oberoende granskning av sbu.se utifrån standarden WCAG 2.1 AA under tidsperioden 2019-08-28 till 2019-09-18.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 september 2020.