Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

SBU lämnar psykiatrirapport till regeringen

SBU har granskat forskning om ADHD och autismspektrumtillstånd, schizofreni, förstämningssyndrom (depression och mani) och patientens delaktighet. Resultaten går nu till regeringen.

ADHD och autism: många metoder – få forskningsresultat

Det krävs mer forskning för att ta reda på hur metoder för både diagnostik och behandling av ADHD respektive autismspektrumtillstånd (Aspergers syndrom, autism och atypisk autism) fungerar. Vissa läkemedel har på kort sikt visats lindra ADHD-symtom, men risken för biverkningar på lång sikt är oklar. Läs mer

Läkemedel vid schizofreni räddar liv

Personer med schizofreni lever omkring 20 år kortare än andra. De vanligaste dödsorsakerna är självmord, hjärt-kärlsjukdom och missbruk. Läkemedel kan rädda liv, även om biverkningarna är många och ofta allvarliga. Läs mer

Depressionsdiagnos kan bli bättre med formulär

Stöd av bedömningsformulär förbättrar sjukvårdens möjligheter att upptäcka depression och mani. Det finns många olika formulär men den vetenskapliga utvärderingen av dem är inte alltid tillräcklig. Läs mer

”Om psykiatrisk diagnos och behandling” är en rapport från SBU till regeringen. SBU kommer också att ge ut kompletta rapporter för varje ämnesområde under 2012.

Kontaktpersoner

Diagnostik och behandling av ADHD och autismspektrumtillstånd: Pernilla Östlund, projektledare på SBU, 08-412 32 56, e-post: pernilla.ostlund@sbu.se

Läkemededelsbehandling vid schizofreni: e-post: registrator@sbu.se

Diagnostik, bedömning och uppföljning av förstämningssyndrom: Agneta Pettersson, projektledare på SBU, e-post: agneta.pettersson@sbu.se

Patientens delaktighet vid autismspektrumtillstånd, ADHD och schizofreni: Sophie Werkö, projektledare på SBU, 08-412 32 36, e-post: sophie.werko@sbu.se