Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Spindel i nätet förbättrar vården för människor med depression

Primärvården kan förbättra vården när det gäller depression om man utser en person som fungerar som en spindel i nätet mellan vårdsökande och personal. Det visar en ny rapport från SBU. En sådan samordnande person, ibland kallad care manager, kan till exempel vara en sjuksköterska som specialutbildas. Modellen är kostnadseffektiv enligt amerikansk forskning men det behövs svenska studier.

SBU:s utvärdering granskar metoder för hur man bäst kan stödja primärvården att använda behandling som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Rapporten inriktar sig på vård av personer med depression.

Granskningen från SBU visar att det finns vetenskapligt stöd för att en care manager kan förbättra situationen för patienter med depression. En care manager har tät kontakt med patienten efter det första läkarbesöket. Han eller hon följer patientens symtom, ger information om behandling och engagerar patienten i behandlingen. Men en care manager ger också läkaren stöd genom att vara en länk till patienten. Det kan handla om att ordna återbesök, kontakta patienter som avbrutit behandlingen och hjälpa till med remittering av patienter.

Resultaten med modellen care manager bygger på att man även gjorde andra insatser som till exempel utbildning för personalen. Slutsatserna grundar sig på amerikanska studier. Det vore angeläget att utvärdera modellen med care manager inom den svenska sjukvården, enligt SBU.

Bakgrund

Kraven ökar på att hälso- och sjukvården ska erbjuda evidensbaserad behandling. Samtidigt visar internationell forskning att det ofta går för långsamt att införa nya riktlinjer. Många patienter får inte behandling som stämmer överens med bästa tillgängliga kunskap. Uppskattningar i andra länder visar att så många som var femte patient får behandling som är onödig eller skadlig. Därför finns det stort intresse för att hitta metoder som bidrar till att evidens kommer till användning i vården.

Till rapporten Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården