Övriga metoder som SBU använder

Prioriterade utfall, Core Outcome set (COS)

En uppsättning prioriterade utfall/ ett Core Outcome Set (COS), innebär att man för en sjukdom, ett tillstånd, eller ibland en specifik behandling, låter personer med tillståndet, anhöriga, profession och forskare gemensamt komma överens om ett begränsat antal utfall med särskilt central betydelse. Genom att utveckla och implementera COS är målsättningen att studier lättare ska kunna jämföras och resultaten vägas samman. Det kan på sikt bidra till starkare kunskaps- och beslutsunderlag för beslutsfattare, patienter och vårdpersonal. Läs mer om metoden 

 

Prioritering av kunskapsluckor med James Lind Alliance metod

SBU:s arbete med att lyfta fram den mest efterfrågade forskningen inom vissa områden, att prioritera de viktigaste kunskapsluckorna. Läs mer om metoden