Utbildning & seminarier

SBU erbjuder kurser för de som är som är intresserade av evidens och SBU:s metod för att göra systematiska översikter eller som vill lära sig göra sökningar till systematiska översikter samt seminarier i aktuella frågor som rör hälsoekonomi.

Aktuella kurser  

Datum för höstens kurser kommer efter sommaren.

 

Återkommande kurser

Seminarier med Forte och Socialstyrelsen

Seminarieserie om effektutvärderingar inom välfärdsforskning

SBU anordnar i samarbete med Forte och Socialstyrelsen en seminarieserie om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner inom socialtjänstens verksamhetsområden. Detta i syfte att stärka den tillämpade välfärdsforskningen, främja samarbete mellan forskning och praktik samt fånga upp kunskapsbehov och stimulera ny forskning. Här hittar du länk till alla tidigare seminarier


Tidigare inspelade webbinar

Vad tycker patienter eller brukare, deras anhöriga och berörd profession är viktigaste forskningsfrågorna?

I det här lunchwebbinariet berättar projektledare från SBU om hur vi arbetar med att genomföra prioriteringsprojekt med patienter, brukare, anhöriga och profession. Metoden har tagits fram av den brittiska organisationen James Lind Alliance.

SBU:s upplysningstjänst - för dig som har en fråga om en metod eller insats

Utredare från SBU:s upplysningstjänst berättar om hur vi arbetar med att söka redan sammanställd forskning för att svara på frågor från personer som arbetar inom hälso-och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt funktionshinderområdet. Webbinariet sändes 16 januari 2024.

Litteratursökning för dig som inte är bibliotekarie eller informationsspecialist

Vad skiljer en systematisk litteratursökning från att söka vetenskaplig litteratur i allmänhet? Hur mycket förväntas jag som till exempel projektledare bottna i systematisk litteratursökningsmetodik? Och varför måste det gallras så många (irrelevanta) sökträffar? Webbinariet hölls digitalt den 26 april 2023.

Core Outcome Set

Vad är ett Core Outcome Set, på svenska kallat prioriterade utfall, och varför behövs de? Hur tar man fram ett Core Outcome Set och vad förväntas av de som deltar i dessa projekt? I vårt webbinarium utgår vi från SBU:s erfarenheter av att genomföra och delta i den typen av projekt. Webbinariet sändes 7 september 2022. 

 

Skräddarsydda utbildningar

Det förekommer att SBU arrangerar skräddarsydda föreläsningar/ utbildningar utifrån inkomna önskemål till andra myndigheter, universitet eller högskolor. Detta beslutas individuellt per förfrågan utifrån SBU:s policy för externa utbildningar och SBU:s övriga pågående uppdrag. Har du en förfrågan är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Har du frågor om våra utbildningar? Mejla utbildning@sbu.se

Information om kommande utbildningar

Vill du få mejl när vi öppnar upp anmälningar till nya kurser här på webbplatsen? Detta innebär i så fall att SBU kommer att hantera dina personuppgifter. Läs mer om hur SBU hanterar personuppgifter.