Utbildning

SBU erbjuder kurser för de som är som är intresserade av evidens och SBU:s metod för att göra systematiska översikter eller som vill lära sig göra sökningar till systematiska översikter.

Till alla kommande deltagare på SBU:s utbildningar

Vi följer noga läget gällande spridningen av covid-19 (corona) och tar ställning till aktiviteter utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


 

Har du frågor om våra utbildningar? Mejla Christel.Hellberg@sbu.se

På denna sida finns de kurser som man kan anmäla sig till.

Kurser

Vi genomför en introduktion till att genomföra en systematisk översikt under våren. Läs mer

Utbildningsfilmer

Från fråga till svar – systematisk litteraturöversikt

Den här filmen beskriver kortfattat de sex stegen i en systematisk forsknings­översikt som är SBU:s viktigaste arbetsprocess.


Transkribering

Evidens på 8 minuter

Den här filmen handlar om SBU:s arbete med att sammanställa forskning om det sociala området. Filmen tar kortfattat upp hur man kan förstå innehåll och budskap i en systematisk översikt och vad det kan betyda i praktiken.