Utbildning

SBU erbjuder kurser för de som är som är intresserade av evidens och SBU:s metod för att göra systematiska översikter eller som vill lära sig göra sökningar till systematiska översikter.

Till alla kommande deltagare på SBU:s utbildningar

Vi följer noga läget gällande spridningen av covid-19 (Corona) och tar ställning till kommunikation och aktiviteter utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Utifrån läget just nu måste vi tyvärr flytta fram alla SBU-utbildningar. Vi beklagar detta och ber att får återkomma med nya besked om tidpunkt för utbildningen så snart som möjligt.


 

Har du frågor om våra utbildningar? Mejla Christel.Hellberg@sbu.se

På denna sida finns de kurser som man kan anmäla sig till.

Kurser

Inga planerade kurser just nu

Utbildningsfilmer

Från fråga till svar – systematisk litteraturöversikt

Den här filmen beskriver kortfattat de sex stegen i en systematisk forsknings­översikt som är SBU:s viktigaste arbetsprocess.


Transkribering

Evidens på 8 minuter

Den här filmen handlar om SBU:s arbete med att sammanställa forskning om det sociala området. Filmen tar kortfattat upp hur man kan förstå innehåll och budskap i en systematisk översikt och vad det kan betyda i praktiken.