Utbildning & seminarier

SBU erbjuder kurser för de som är som är intresserade av evidens och SBU:s metod för att göra systematiska översikter eller som vill lära sig göra sökningar till systematiska översikter samt seminarier i aktuella frågor som rör hälsoekonomi.

Aktuella kurser  

Seminarier i nätverket för hälsoekonomi (NHE)

Inom Nätverket för hälsoekonomi (NHE) hålls öppna seminarier i aktuella frågor som rör hälsoekonomi, ekonomisk utvärdering inom socialtjänst, prioriteringar samt organisation och styrning av hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten. SBU:s hälsoekonomer tar fram seminarieprogrammet och är värdar för NHE. Se kommande seminarier och anmäl dig på denna sida

Seminarieserie om effektutvärderingar inom välfärdsforskning

SBU anordnar i samarbete med Forte och Socialstyrelsen en seminarieserie om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner inom socialtjänstens verksamhetsområden. Detta i syfte att stärka den tillämpade välfärdsforskningen, främja samarbete mellan forskning och praktik samt fånga upp kunskapsbehov och stimulera ny forskning.

Kommande webbinar

Information kommer inom kort

Här hittar du länk till alla tidigare seminarier

Tidigare inspelade webbinar

Inspelade tidigare webbinar hittar du här

 


 

SBU arrangerar vissa återkommande utbildningar som är öppna för vem som helst att anmäla sig till. De kurser som ges återkommande är följande:

Innehåll i återkommande kurser

Att förstå vad en systematisk översikt är och hur den används

(ges som fysisk kurs under 1 heldag eller digitalt som två halvdagar)

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som använder andras systematiska översikter i ditt arbete, men inte själv jobbar med att ta fram översikter, och som vill lära dig hur du kan bedöma om en översikt är välgjord eller inte.

Innehåll: Du kommer att få lära dig vad en systematisk översikt är och hur den skiljer sig från en enskild studie och icke systematiska översikter. Vi kommer berätta om de delmoment som ingår i systematisk översikt, samt hur man granskar metodiken och tolkar resultaten från systematiska översikter.

Introduktionskurs i att göra en systematisk översikt

(ges som fysisk kurs under 2 heldagar eller digitalt som fyra-fem halvdagar)

Målgrupp: I kursen går vi igenom de olika delmomenten i en systematisk översikt på grundläggande nivå. Kursen vänder sig till dig som undervisar andra om hur man gör systematisk översikt eller till dig som själv planerar att genomföra en och som behöver lära dig grunderna. Det bör vara van att läsa vetenskapliga publikationer.

Innehåll: Vi går igenom hur man utför de olika stegen i att göra en systematisk översikt. Föreläsningar varvas med gruppövningar. Följande delmoment gås igenom på en grundläggande nivå.

 • Frågeställning (PICO)
 • Litteratursökning
 • Relevansgranskning,
 • Extrahering av data
 • Granskning av risk för bias i studier
 • Sammanvägning av studieresultat
 • Evidensgradering
 • Granskning av systematiska översikter

Litteratursökning för systematiska översikter

(ges som fysisk kurs under 1 heldag)

SBU:s informationsspecialister håller en workshop med syftet att deltagarna ska få inblick i grunderna kring de olika momenten i arbetet med litteratursökning för systematiska översikter.

Målgrupp: Kursen vänder sig till informationsspecialister och bibliotekarier med kunskap och erfarenhet av sökningar i internationella databaser.

Innehåll: Föreläsning varvas med praktiska övningar i databaser och utgår från följande övergripande punkter:

 • Förarbete – bör en systematisk översikt genomföras?
 • Hur översätter man en forskningsfråga till en sökstrategi?
 • Databassökning och kompletterande sökmetoder
 • Hur man validerar sökstrategier
 • Efterarbete (referenshantering/sökdokumentation)

Skräddarsydda utbildningar

Det förekommer att SBU arrangerar skräddarsydda föreläsningar/ utbildningar utifrån inkomna önskemål till andra myndigheter, universitet eller högskolor. Detta beslutas individuellt per förfrågan utifrån SBU:s policy för externa utbildningar och SBU:s övriga pågående uppdrag. Har du en förfrågan är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Har du frågor om våra utbildningar? Mejla utbildning@sbu.se

Information om kommande utbildningar

Vill du få mejl när vi öppnar upp anmälningar till nya kurser här på webbplatsen? Detta innebär i så fall att SBU kommer att hantera dina personuppgifter. Läs mer om hur SBU hanterar personuppgifter.