Utbildning & seminarier

SBU erbjuder kurser för de som är som är intresserade av evidens och SBU:s metod för att göra systematiska översikter eller som vill lära sig göra sökningar till systematiska översikter samt seminarier i aktuella frågor som rör hälsoekonomi.

Webinar

Förstå och undvik negativa effekter av psykosociala insatser

Arrangeras gemensamt av Forte, SBU och Socialstyrelsen.

Målgrupp: Vi vänder oss främst till dig som forskar eller doktorerar inom området, och dig som jobbar med psykosociala insatser som praktiker, chef eller tjänsteman. Men alla som är intresserade av frågorna är välkomna!

Datum och tid: 7 december, klockan 10.00-11.00

Läs mer och anmälan (till Fortes webbplats)

SBU:s upplysningstjänst - för dig som har en fråga om en metod eller insats

Välkommen på ett kostnadsfritt lunchwebbinarium där utredare från SBU:s upplysningstjänst berättar om hur de arbetar med att söka redan sammanställd forskning för att svara på frågor från personer som arbetar inom hälso-och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller funktionshinderområdet.

Under webbinariet kommer du bland annat få veta vilken typ av frågor upplysningstjänsten kan besvara och hur man ställer en fråga till upplysningstjänsten.

Datum och tid: tisdag 16 januari 2024, klockan 12.00-13.00 

Läs mer och anmäl dig till webbinariet om upplysningstjänsten

Aktuella kurser  

Att värdera insatser som används inom socialtjänsten (FULLSATT)

Kursen består av tre tillfällen och riktar sig till personer som arbetar med verksamhetsutveckling, metodstöd eller motsvarande inom socialtjänstområdet. Kursen varvar teori och praktik och är kostnadsfri.

Datum och tid:

 • 9 oktober, 10.00–16.00
 • 13 november, 10.00–16.00
 • 4 december, 10.00–16.00

Läs mer och anmälan

Seminarier i nätverket för hälsoekonomi (NHE)

Inom Nätverket för hälsoekonomi (NHE) hålls öppna seminarier i aktuella frågor som rör hälsoekonomi, ekonomisk utvärdering inom socialtjänst, prioriteringar samt organisation och styrning av hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten. SBU:s hälsoekonomer tar fram seminarieprogrammet och är värdar för NHE. Se kommande seminarier och anmäl dig på denna sida

 


 

SBU arrangerar vissa återkommande utbildningar som är öppna för vem som helst att anmäla sig till. De kurser som ges återkommande är följande:

Innehåll i återkommande kurser

Att förstå vad en systematisk översikt är och hur den används

(ges som fysisk kurs under 1 heldag eller digitalt som två halvdagar)

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som använder andras systematiska översikter i ditt arbete, men inte själv jobbar med att ta fram översikter, och som vill lära dig hur du kan bedöma om en översikt är välgjord eller inte.

Innehåll: Du kommer att få lära dig vad en systematisk översikt är och hur den skiljer sig från en enskild studie och icke systematiska översikter. Vi kommer berätta om de delmoment som ingår i systematisk översikt, samt hur man granskar metodiken och tolkar resultaten från systematiska översikter.

Introduktionskurs i att göra en systematisk översikt

(ges som fysisk kurs under 2 heldagar eller digitalt som fyra-fem halvdagar)

Målgrupp: I kursen går vi igenom de olika delmomenten i en systematisk översikt på grundläggande nivå. Kursen vänder sig till dig som undervisar andra om hur man gör systematisk översikt eller till dig som själv planerar att genomföra en och som behöver lära dig grunderna. Det bör vara van att läsa vetenskapliga publikationer.

Innehåll: Vi går igenom hur man utför de olika stegen i att göra en systematisk översikt. Föreläsningar varvas med gruppövningar. Följande delmoment gås igenom på en grundläggande nivå.

 • Frågeställning (PICO)
 • Litteratursökning
 • Relevansgranskning,
 • Extrahering av data
 • Granskning av risk för bias i studier
 • Sammanvägning av studieresultat
 • Evidensgradering
 • Granskning av systematiska översikter

Litteratursökning för systematiska översikter

(ges som fysisk kurs under 1 heldag)

SBU:s informationsspecialister håller en workshop med syftet att deltagarna ska få inblick i grunderna kring de olika momenten i arbetet med litteratursökning för systematiska översikter.

Målgrupp: Kursen vänder sig till informationsspecialister och bibliotekarier med kunskap och erfarenhet av sökningar i internationella databaser.

Innehåll: Föreläsning varvas med praktiska övningar i databaser och utgår från följande övergripande punkter:

 • Förarbete – bör en systematisk översikt genomföras?
 • Hur översätter man en forskningsfråga till en sökstrategi?
 • Databassökning och kompletterande sökmetoder
 • Hur man validerar sökstrategier
 • Efterarbete (referenshantering/sökdokumentation)

Skräddarsydda utbildningar

Det förekommer att SBU arrangerar skräddarsydda föreläsningar/ utbildningar utifrån inkomna önskemål till andra myndigheter, universitet eller högskolor. Detta beslutas individuellt per förfrågan utifrån SBU:s policy för externa utbildningar och SBU:s övriga pågående uppdrag. Har du en förfrågan är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Har du frågor om våra utbildningar? Mejla utbildning@sbu.se

Information om kommande utbildningar

Vill du få mejl när vi öppnar upp anmälningar till nya kurser här på webbplatsen? Detta innebär i så fall att SBU kommer att hantera dina personuppgifter. Läs mer om hur SBU hanterar personuppgifter.