2022

Så får långtidssjukskrivna hjälp tillbaka till arbetet

2022-12-22. Flera typer av insatser inom hälso- och sjukvården kan ge långtidssjukskrivna stöd i att komma tillbaka till jobbet, enligt ny SBU-rapport. Och det handlar till stor del om insatser och metoder som används i svensk vård idag. Läs pressmeddelandet

Flera olika insatser mot depression efter förlossning har effekt – och uppskattas

2022-12-19. Det finns fungerande psykologisk och psykosocial behandling av depression efter förlossning, postpartumdepression, enligt en utvärdering från SBU. Läs pressmeddelandet

Sparsamt med forskning på tillgängliga behandlingar trots att extremt illamående drabbar ungefär en av hundra gravida

2022-12-14. I en ny rapport har SBU utvärderat metoder för att behandla gravida med extremt graviditetsillamående – hyperemesis. Tillståndet är plågsamt för den drabbade kvinnan, och medför ofta att hon behöver sjukhusvård med vätsketillförsel och annan behandling i början av sin graviditet. Läs pressmeddelandet

SBU betonar vikten av gott omhändertagande då barn föds döda

2022-11-29. Både föräldrar och syskon behöver mötas av förståelse och stöd när barn föds döda. För att omhändertagandet ska fungera är det viktigt att vårdpersonalen ges förutsättningar för att kunna erbjuda ett gott stöd, skriver SBU. Läs pressmeddelandet

Arbetsmarknadsinsatserna som kan ge hjälp till jobb

2022-10-04. Vilka arbetsmarknadsinsatser hjälper personer som inte kunnat jobba på länge att återgå till arbetslivet? Två nya SBU-rapporter sammanfattar befintlig forskning. Läs pressmeddelandet

Flera skolprogram gynnar psykiskt välbefinnande

2022-10-04. Program i socioemotionellt lärande (SEL) och mindfulness har positiva effekter på barns och ungdomars förmåga att möta svårigheter, ha goda relationer och hantera känslor. Både elever och lärare upplever att programmen gör skillnad. Det visar SBU:s utvärdering av den forskning som finns på området. Läs pressmeddelandet

Britta Björkholm blir ny generaldirektör för SBU

2022-07-14: Regeringen har i dag beslutat att Britta Björkholm blir ny generaldirektör för SBU. Hon tillträder tjänsten den 8 september 2022. Läs pressmeddelandet

Arbetsmiljön påverkar besvär i nacke, axlar, armar och händer

2022-06-21. SBU har utvärderat den forskning som finns om samband mellan faktorer i arbetsmiljön och besvär eller sjukdom i nacke, axlar, armar och händer. Läs pressmeddelandet

Elektrisk rullstol upplevs bidra till delaktighet och oberoende

2022-05-06. Användare av elektrisk rullstol upplever att den bidrar till delaktighet och oberoende. Det visar kvalitativa studier i SBU:s utvärdering av rullstolar och tilläggsutrustning. För att rullstolar ska vara välfungerande är användarnas erfarenhet att det behövs praktisk träning, kunskap och information. Läs pressmeddelandet

Flera insatser kan vara positiva för äldre med demenssjukdom

2022-04-07. Det finns insatser som dels kan bromsa fortsatt kognitiv funktionsnedsättning, dels hjälpa vid mild till måttlig depression hos äldre med demenssjukdom. Det visar två välgjorda systematiska översikter som SBU har granskat. Läs pressmeddelandet

Bra mat vid diabetes – evidensläget idag

2022-03-17. Det vetenskapliga underlaget för dagens kostråd vid diabetes har stärkts, och visar på samband mellan medelhavskost och lägre risk för tidig död. SBU:s nya utvärdering pekar även på ett par olika behandlingsmetoder som leder till en större viktminskning och bättre hälsa vid typ 2-diabetes. Läs pressmeddelandet

Fler studier behövs för att bedöma effekterna av behandling av rektusdiastas

2022-03-15. Det vetenskapliga underlaget räcker inte för att bedöma effekterna, varken av fysioterapeutisk eller av kirurgisk behandling vid symtomgivande rektusdiastas hos kvinnor. Läs pressmeddelandet

SBU om risker vid kejsarsnitt utan medicinsk indikation

2022-01-19. Vilka för- och nackdelar innebär ett kejsarsnitt som önskats av kvinnan, men som saknar medicinsk indikation? SBU har jämfört riskerna för kvinna och barn med de vid en vaginal förlossning. Intervjustudier visar att kvinnor som önskar ett kejsarsnitt utan medicinsk indikation anser att ingreppet är förknippat med mindre risk än vaginal förlossning, medan vårdpersonalen som möter kvinnorna anser det motsatta. Vad säger då den sammanställda forskningen? Läs pressmeddelandet