2022

Elektrisk rullstol upplevs bidra till delaktighet och oberoende

2022-05-06. Användare av elektrisk rullstol upplever att den bidrar till delaktighet och oberoende. Det visar kvalitativa studier i SBU:s utvärdering av rullstolar och tilläggsutrustning. För att rullstolar ska vara välfungerande är användarnas erfarenhet att det behövs praktisk träning, kunskap och information. Läs pressmeddelandet

Flera insatser kan vara positiva för äldre med demenssjukdom

2022-04-07. Det finns insatser som dels kan bromsa fortsatt kognitiv funktionsnedsättning, dels hjälpa vid mild till måttlig depression hos äldre med demenssjukdom. Det visar två välgjorda systematiska översikter som SBU har granskat. Läs pressmeddelandet

Bra mat vid diabetes – evidensläget idag

2022-03-17. Det vetenskapliga underlaget för dagens kostråd vid diabetes har stärkts, och visar på samband mellan medelhavskost och lägre risk för tidig död. SBU:s nya utvärdering pekar även på ett par olika behandlingsmetoder som leder till en större viktminskning och bättre hälsa vid typ 2-diabetes. Läs pressmeddelandet

Fler studier behövs för att bedöma effekterna av behandling av rektusdiastas

2022-03-15. Det vetenskapliga underlaget räcker inte för att bedöma effekterna, varken av fysioterapeutisk eller av kirurgisk behandling vid symtomgivande rektusdiastas hos kvinnor. Läs pressmeddelandet

SBU om risker vid kejsarsnitt utan medicinsk indikation

2022-01-19. Vilka för- och nackdelar innebär ett kejsarsnitt som önskats av kvinnan, men som saknar medicinsk indikation? SBU har jämfört riskerna för kvinna och barn med de vid en vaginal förlossning. Intervjustudier visar att kvinnor som önskar ett kejsarsnitt utan medicinsk indikation anser att ingreppet är förknippat med mindre risk än vaginal förlossning, medan vårdpersonalen som möter kvinnorna anser det motsatta. Vad säger då den sammanställda forskningen? Läs pressmeddelandet