Citera SBU-rapporter

Rapporter

 • SBU Utvärderar:
  SBU. Operation vid besvär av sten i gallblåsan och akut gallblåseinflammation: en systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU Utvärderar 259. [accessed Jan 2 2017]. Available from: https://www.sbu.se/259.
 • Utvärderingar av etablerade metoder:
  SBU. Arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar: en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU-rapport 216. [accessed Dec 2 2014]. Available from: https://www.sbu.se/216.
 • SBU Alert-rapporter (utgivna fr o m 2005):
  SBU. Behandlingstid vid borreliainfektion. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2013. SBU Alert-rapport 2013-05. [accessed Dec 2 2014]. Available from: https://www.sbu.se/201305.
 • SBU Alert-rapporter (utgivna t o m 2004):
  SBU Alert. QF-PCR för bestämning av kromosomavvikelser hos foster. Version 2. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. http://www.sbu.se

SBU:s handbok

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten: en metodbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. [accessed År-Månad-Datum]. Available from: http://www.sbu.se/metodbok.

Sedan 1 juli 2015 har SBU bytt namn, vi heter nu Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.