Citera SBU-rapporter

Rapporter

 • SBU Utvärderar:
  SBU. Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 243. ISBN 978-91-85413-87-4.
 • Utvärderingar av etablerade metoder:
  SBU. Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2005. SBU-rapport nr 176. ISBN 91-85413-06-2.
 • SBU Alert-rapporter (utgivna fr o m 2005):
  SBU. Dialektisk beteendeterapi (DBT) vid borderline personlighetsstörning. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2005. SBU Alert-rapport nr 2005-07. ISSN 1652-7151. http://www.sbu.se
 • SBU Alert-rapporter (utgivna t o m 2004):
  SBU Alert. QF-PCR för bestämning av kromosomavvikelser hos foster. Version 2. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. http://www.sbu.se

SBU:s handbok

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten: en metodbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. [accessed År-Månad-Datum]. Available from: http://www.sbu.se/metodbok.

Sedan 1 juli 2015 har SBU bytt namn, vi heter nu Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.