SBU:s sociala medier-kanaler

Vi är aktiva flera sociala medieplattformar där vi kommunicerar kring våra rapporter, kurser, konferenser med mera. Följ oss gärna! 

SBU finns på följande sociala medier: 

Du kan kontakta SBU via sbu.se 

Inlägg är allmänna handlingar 

Inlägg som görs i SBU:s sociala medier-kanaler är allmänna handlingar. De kan läsas av andra och bli tillgängliga via sökmotorer. Inläggen arkiveras av SBU. 

Inlägg publicerade av användare annan än SBU är inte att betrakta som information från SBU och förmedlar inte nödvändigtvis myndighetens åsikt. 

Inlägg kan tas bort 

SBU förbehåller sig rätten att ta bort egna och andras inlägg från SBU:s sociala medier-kanaler. Inlägg som kan tolkas som brottsliga handlingar*, innehåller sekretessbelagd information eller innehåller uppgifter om enskilda individers personliga eller ekonomiska förhållanden tas omedelbart bort. Vi tar också bort material som har kommersiellt syfte samt irrelevanta och missvisande inlägg. SBU kan komma att blockera användare som lägger upp sådant innehåll. 

Uppmärksamma oss gärna på inlägg med olagligt eller känsligt innehåll genom att skicka ett e-postmeddelande till registrator@sbu.se 

När du besöker och använder SBU:s kanaler i sociala medier kan SBU få tillgång till dina personuppgifter: Information om hur SBU använder dina personuppgifter 

*Som kränkande uppgifter, brott mot dataskyddsförordningen, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, upphovsrättsintrång eller intrång i rättigheter som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.