Organisation

På SBU i Stockholm arbetar ett 90-tal personer med att samordna projektgrupperna, sammanställa rapporter och sprida resultaten av utvärderingarna.

SBU:s aktiva nätverk av sakkunniga från klinik och forskning omfattar många hundra personer i olika projekt runt om i Sverige och utomlands. Här finns framstående experter inom bland annat medicin, omvårdnad, tandvård, hälsoekonomi, etik och epidemiologi. I olika SBU-projekt sållar dessa experter fram de vetenskapliga byggstenar som ska ligga till grund för en säkrare och bättre hälso- och sjukvård och socialtjänst.