Remissvar

SBU hanterar årligen cirka 35–50 inkomna remisser från framför allt Regeringskansliet som skickar ut betänkanden och andra förslag på remiss. Här kan du ta del av de remissvar där SBU har lämnat synpunkter.

2024

2023

2022

2021