Skicka e-faktura till SBU

Lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277) innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering ska därför faktureras med en e-faktura.

E-fakturering

Från den 1 april 2019 ska leverantörer till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering enligt lag skicka oss elektroniska fakturor.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Ni som kan e-fakturera

SBU:s PEPPOL-ID är 0007:2021004417.

SBU:s parts-id är GLN 7340093213417 /Org.nr. 2021004417

Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Om ert ekonomisystem inte har stöd för PEPPOL, finns det många andra lösningar på marknaden för anslutning till PEPPOL, se https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/

Om ni inte är anslutna till en e-faktureringstjänst

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni i stället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt.

Kontakta i så fall oss på ekonomi@sbu.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Referens ska alltid finnas på fakturan

Ange alltid referens på fakturan. Vanligtvis är det ett tresiffrigt projektnummer eller eventuellt namn på kontaktperson/beställaren från SBU.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas till:

SBU
FE 7762
831 90 Östersund

För mer information om e-faktura:

https://www.digg.se/e-handel-och-e-faktura/e-faktura  

http://www.sfti.se/