Olika typer av kostråd kan ha effekt vid fetma

Flera olika råd om ändrade matvanor kan leda till lägre vikt hos personer med fetma. Därför är det bra med ett brett utbud av kostråd. På kort sikt, sex månader, ger råd om lågkolhydratkost bättre effekt än lågfettkost. Långsiktigt märks inga skillnader mellan olika kostråd. Vi vet inte heller hur de olika kostråden påverkar hälsan på längre sikt.

Hjärt-kärlsjukdom är vanligt hos personer med fetma. Här visar en ny rapport från SBU att intensiv rådgivning om medelhavskost minskar risken för insjuknande i hjärt-kärlsjukdom jämfört med råd om lågfettkost.

Idag får personer med fetma ofta råd om att äta mat med mindre fett, medelhavskost, eller mat med lågt glykemiskt index, så kallad GI-mat. Framför allt har råd om lågfettkost dominerat. Rådet att äta strikt lågkolhydratkost är inte lika vanligt. Men den samlade forskningen visar att även strikt låghydratkost också leder till att man går ner i vikt. På kort sikt, sex månader, är råd om lågkolhydratkost mer effektivt vid fetma än lågfettkost. På lång sikt finns inga avgörande skillnader i effekt på viktnedgång mellan råd om strikt och måttlig lågkolhydratkost, lågfettkost, högproteinkost, medelhavskost eller kost inriktad på lågt GI.

Personer med fetma löper kraftigt ökad risk för diabetes. Det finns skäl att avråda från söta drycker, som ökar risken för diabetes ytterligare. Personer som använder alkohol och/eller dricker mycket kaffe har lägre risk för diabetes. Att missbruk av alkohol kan leda till hälsoproblem är välkänt sedan tidigare.

Bakgrund

I Sverige har förekomsten av fetma hos vuxna har mer än fördubblats under de senaste 30 åren. Fetma uppkommer när vi får i oss mer energi än vi förbränner. Att ge råd om ändrade matvanor, för att minska energiintaget, är första steget när man behandlar fetma. Inom hälso- och sjukvården råder delade meningar om vad som är goda råd vid fetma. SBU har inte granskat studier som rör kostråd till normal- eller överviktiga personer eller till hela befolkningen.

Till rapporten ”Mat vid fetma – en systematisk litteraturöversikt” (2013) med slutsatser och sammanfattning