Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Terapi via nätet kan hjälpa vissa med depression eller ångest – men frågor kvarstår

Kognitiv beteendeterapi, KBT, med stöd av behandlare på nätet kan hjälpa vid ångest eller depression hos vuxna som själva har valt metoden. Men det behövs fler studier som kan visa om det fungerar lika bra som att träffa terapeuten personligen. Tänkbara risker behöver också undersökas mer.

Hos vuxna som själva önskat behandling via nätet kan KBT via internet, med stöd av behandlare, minska symtom vid social fobi och lindrig till måttlig depression. Det finns också ett visst stöd för att internetbehandling kan fungera för vuxna som har panikångest eller så kallat generaliserat ångestsyndrom.

Men både nytta och risker behöver studeras mer. I synnerhet saknas det studier för barn och ungdomar som skulle kunna vara en viktig målgrupp.

Behandling på nätet är fortfarande ganska ovanligt i Sverige och bygger oftast på KBT. SBU efterlyser svar på om nätterapi är efterfrågat och kan nå grupper som inte får vård alls idag.

På kort sikt är kostnaderna för KBT via nätet sannolikt lägre än om behandlingen sker genom personliga möten individuellt eller i grupp. Men innan det har gjorts fler studier som jämför effekterna, går det inte att avgöra vilket alternativ som gör mest nytta för pengarna.

SBU har granskat den samlade forskningen om internetförmedlad psykologisk behandling av ångest och så kallade förstämningssyndrom, till exempel depression.

Bakgrund

Traditionellt sker psykologisk behandling av olika ångestsyndrom och depression individuellt eller i grupp med en terapeut. Internet gör det möjligt att förmedla behandling på distans och även öka tillgängligheten. Oftast handlar det om självhjälpsprogram med stöd av en professionell behandlare via mejl eller telefon. Internetbehandling har utvärderats i vetenskapliga studier sedan drygt tio år tillbaka.

Till rapporten ”Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom” (2013)