Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Ny metod att mäta leverskada alternativ till vävnadsprov

Att undersöka levern med så kallad elastografi är smärtfritt, enkelt och innebär färre risker än ett vävnadsprov, leverbiopsi. Men att ta prov på vävnaden med en nål är fortfarande mer tillförlitligt, visar SBU i en ny rapport.

Den nya metoden, som liknar en ultraljudsundersökning, används framför allt för att mäta leverskada (fibros) hos personer med hepatit C och B. SBU:s utvärdering understryker att resultaten av elastografi inte är riktigt lika träffsäkra som vid leverbiopsi, men kan genomföras oftare. Om man till exempel undersöker levern med elastografi en gång per år kan metoden dessutom vara ett billigare och mindre smärtsamt alternativ än leverbiopsi som görs ungefär vart tredje år.

SBU:s slutsatser gäller för leversjukdom orsakat av hepatit C, hepatit B, och alkoholbetingad fettlever. Inga säkra slutsatser kan dras om metodens användbarhet vid icke-alkoholbetingad fettlever.

Bakgrund

Hepatit C är den vanligaste orsaken till leverfibros, följt av hepatit B och alkoholmissbruk. I Sverige finns cirka 50 000 personer med hepatit C. Risken att drabbas av hepatit C är störst om man använder intravenösa droger. Personer med kronisk hepatit kan utveckla ärrbildning, fibros, i levern. Fibrosen ökar med tiden och leder till att levern förlorar i elasticitet och funktion. Hepatiten ger oftast inga symtom men på 20–30 års sikt utvecklas cirros, skrumplever, hos ungefär en fjärdedel av de infekterade. Levercirros ger sämre leverfunktion och ökar risken för leversvikt och levercancer. Apparaten som mäter leverelasticitet finns vid de större sjukhusen i Sverige.

Läs SBU Alert-rapporten "Transient elastografi vid misstänkt leverfibros och levercirros"