2024

Mer forskning behövs om insatser vid psykisk ohälsa och påverkad munhälsa

2024-04-15. Forskning visar att det finns en koppling mellan psykisk ohälsa och påverkad munhälsa och tvärtom, men det saknas tillräcklig forskning om insatser inom psykiatri, primärvård och tandvård. Det visar en kartläggning av systematiska översikter på området som SBU har gjort. Läs pressmeddelandet

Program för socioemotionellt lärande främjar psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar oavsett demografiska faktorer


2024-02-28. Oavsett ålder, kön, socioekonomisk status och grad av psykiskt välbefinnande, stärker program för socioemotionellt lärande (SEL) förmågor hos barn och ungdomar som främjar det psykiska välbefinnandet. Detta enligt en fördjupad analys som SBU har gjort av aktuell forskning på området. Läs pressmeddelandet