Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Även de äldsta kan få bra hjälp vid urininkontinens

Det är sällan för sent att behandla urininkontinens. Även för äldre personer finns det hjälp som fungerar, visar en ny rapport från SBU.

Urininkontinens kan ofta innebära sämre livskvalitet. Därför är det viktigt att utreda och behandla, oavsett ålder. Om man tar reda på vad läckaget beror på och i vilka situationer det uppstår kan man minska urininkontinens hos äldre på olika sätt. Behandlingarna är till exempel bäckenbottenträning, operation eller läkemedel.

SBU:s granskning visar dessutom att basal omvårdnad för sköra äldre kan vara viktigt. Basal omvårdnad kan vara att träna personen att själv vara uppmärksam på när hon eller han behöver gå på toaletten och att hjälpa personen till toaletten. Fysisk träning som till exempel gångträning är också basal omvårdnad.

Det behövs mer forskning om behandling av urininkontinens, särskilt när det gäller sköra äldre som kan ha flera samverkande orsaker till inkontinens.

Trots att urininkontinens är en folksjukdom saknas det en strategi för utbildning av medarbetare inom området i vården, enligt rapporten.

Bakgrund

SBU:s rapport granskar forskningen om urininkontinens hos personer över 65 år. I åldersgruppen uppskattar man att 30–40 procent har urininkontinens vilket motsvarar över en halv miljon människor. Sjukdomen kan minska livskvaliteten betydligt både hos den drabbade och hos anhöriga. Drygt hälften av dem som vårdas i hemmen uppges ha urininkontinens.

Till rapporten ”Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre – en systematisk litteraturöversikt" (2013) med slutsatser och sammanfattning