Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Förslag om hälsobibliotek på nätet ger vården samlad kunskap

Det måste bli lättare att hitta, sovra och använda vetenskaplig kunskap i vården. Det menar SBU, som i en utredning på regeringens uppdrag föreslår en nationell kunskapsbank på internet – ett hälsobibliotek.

SBU har på regeringens uppdrag undersökt hur ett nationellt hälsobibliotek på nätet kan utformas. Målet är att vårdpersonal och andra ska slippa surfa igenom mängder av irrelevant och ibland felaktig information på webben. 

I stället ska man på ett enda ställe kunna söka efter beslutsunderlag: riktlinjer, handböcker, forskningsresultat och evidens, vetenskapliga rapporter, artiklar och information från vårdens professioner, huvudmän, akademin och de medicinska myndigheterna.

Om förslaget genomförs ska användarna med en enkel sökning kunna få fram samlad och giltig information från ett urval av vetenskapliga publikationer, databaser, systematiska översikter, stöd för beslut, kliniska riktlinjer, läkemedelsrekommendationer, rutiner och andra kunskapsdokument – nationellt och regionalt.

Det ska vara öppet för alla att söka i hälsobiblioteket på nätet. SBU:s förstudie föreslår också att en del kunskapskällor som idag är avgiftsbelagda skulle friköpas för nationell tillgång. Då skulle dessa uppslagsverk, handböcker och publikationer kunna nås oavsett var i landet som användaren befinner sig.

– Vårdpersonalen och patienterna vinner på att viktig information samlas, struktureras och blir lättare att hitta, säger Ragnar Levi som har lett förstudien på SBU. Idag innehåller nätet så mycket att det kan kännas som att leta efter en nål i en höstack – utan att man alltid är säker på om det är en nål man söker och hur nålen i så fall ser ut. Det tar tid och det är lätt att hamna fel.

I sin utredning bygger SBU vidare på tankar och erfarenheter från olika håll, både inom Sverige och utanför. Till en början ska ett svenskt hälsobibliotek enligt uppdraget rikta sig till hälso­ och sjukvården, och efter hand ska det kunna byggas ut för omsorgen, patienter, brukare och allmänheten.

Förstudien om förutsättningarna för att skapa ett nationellt hälsobibliotek har överlämnats till Socialdepartementet.

Ladda ner förstudien

Kontakt

Förstudien om ett nationellt webbaserat hälsobiliotek har letts av projektledare Ragnar Levi och projektsekreterare Lotta Mathiesen. Kontakt för ytterligare information: halsobibliotek@sbu.se