Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Modern teknik uppskattat vid diabetes – men mer forskning behövs

Personer med diabetes är mer nöjda med kontinuerlig glukosmätning, framför allt i kombination med en insulinpump, än med teststickor och insulin-injektioner. Men det är brist på bra forskning och man kan inte avgöra vilket som är medicinskt mer effektivt.

SBU har i två nya rapporter granskat det vetenskapliga underlaget för två medicintekniska produkter inom diabetesvården. Den ena är kontinuerlig glukosmätning som mäter blodsockret, blodglukos, i underhudsfettet dygnet runt. Den andra produkten är insulinpumpar som tillför insulin i ett jämnt flöde. Dessa används främst bland barn och ungdomar med typ 1-diabetes och hos vuxna med diabetes som är svår att reglera. För småbarn kan insulinpump och kontinuerlig glukosmätning vara enklare, bland annat eftersom barn har större svängningar i blodglukos. Dessutom slipper barnet många stick.

SBU:s utvärdering visar att många barn och vuxna med diabetes är betydligt mer nöjda med dessa metoder än med teststickor och insulininjektioner. Men idag finns inte tillräckligt med forskning för att avgöra om produkterna har bättre medicinsk effekt än teststickor och insulin-injektioner. Personer med diabetes kan till exempel drabbas av svåra blodsockerfall och syraförgiftning. På lång sikt finns risk för följdsjukdomar och högre dödlighet. Det finns svårigheter med att utföra tillräckligt stora och långa studier som krävs för att se skillnader i utvecklingen av till exempel följdsjukdomar.

Kostnaderna för produkterna är högre för vården än teststickor och insulininjektioner. Detta bör dock vägas mot nyttan av att ha god kontroll på blodglukos och värdet av en förenklad vardag för många med diabetes.

Bakgrund

Ungefär en halv miljon människor har diabetes i Sverige. Cirka 5–10 procent av dessa har typ 1-diabetes som ofta bryter ut i barndomen. Behandlingen av sjukdomen kräver en stor insats av patienten. God kontroll av blodglukos och rätt mängd insulin är avgörande för att undvika följdsjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdom.

Till rapporterna ”Insulinpumpar vid diabetes” och ”Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes” med sammanfattning och slutsatser