Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

SBU:s slutsatser

 • Det finns effektiva behandlingar för äldre. Det är viktigt att erbjuda dokumenterat effektiv behandling även till äldre.
 • Utredning av urininkontinens är grunden för effektiv behandling. Beroende på typ av läckage, har en minskning av urininkontinens hos äldre kunnat påvisas med hjälp av bäckenbottenträning, slyngplastik (en operation där ett plastnät läggs in runt urinröret) samt läkemedel som har så kallad antikolinerg effekt. Effekten av dessa läkemedel är begränsad, och risken för biverkningar (t ex förstoppning och muntorrhet) måste uppmärksammas liksom biverkningar av operation.
 • Det är sannolikt att basal omvårdnad för sköra äldre är viktigt för att påverka urininkontinens, men det saknas i stor utsträckning vetenskapliga studier. Exempel på grundläggande åtgärder som kan vara av värde är uppmärksamhetsträning, hjälp till toaletten och fysisk träning.
 • Det saknas vetenskapliga studier av tillräcklig kvalitet för att bedöma metodernas kostnadseffektivitet.
 • Forskning på förebyggande, lindrande eller botande åtgärder samt omvårdnadsåtgärder är begränsad. Det finns ett stort behov av studier av god vetenskaplig kvalitet som avser åtgärder för att hjälpa sköra äldre.

Pressmeddelande

Även de äldsta kan få bra hjälp vid urininkontinens

Det är sällan för sent att behandla urininkontinens. Även för äldre personer finns det hjälp som fungerar, visar en ny rapport från SBU.

Läs pressmeddelandet

Broschyr

Äldre och urininkontinens

Den här skriften riktar sig till personer som tar hand om äldre med urininkontinens. Texten bygger på en vetenskaplig sammanställning som har gjorts av SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Läs broschyren

Tre frågor till Margareta Hammarström, ordförande till projektet

 

1. Vilken är den viktigaste slutsatsen i rapporten?

Det är två slutsatser. Dels att det finns behandling för äldre och dels  att vi behöver öka kunskapen genom god forskning, inte minst när det gäller basal omvårdnad

2. Vad hoppas du ska hända i vården?

Jag hoppas att vi ska arbeta utifrån den kunskap som finns och att goda studier får ta plats och resurser.

3. Var det något resultat du själv blev överraskad av i rapporten?

Det var förvånande att det fanns så lite forskning.

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Gunnel Andersson, Medicine doktor, uroterapeut, Urologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Centrum för hjälpmedel, ÖLL
 • Karin Franzén, Medicine doktor, överläkare, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, ÖLL
 • Margareta Hammarström (ordförande), Adj professor, verksamhetschef, Kvinnosjukvård/Förlossning, Södersjukhuset Stockholm
 • Lars Malmberg, Medicine doktor, överläkare, Urologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus Malmö/Lund
 • Patrik Midlöv, Docent, distriktsläkare, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet
 • Ulla Molander, Docent, överläkare, Geriatriska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg
 • Nils-Eric Sahlin, Professor, Avd f medicinsk etik, BMC I12, Lunds universitet
 • Eva Samuelsson, Docent, distriktsläkare, Regionaliserad läkarutbildning i Östersund, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
 • Karin Stenzelius, Klinisk lektor, Medicine doktor, Urologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö/Malmö högskola

SBU

 • Sten Anttila, Biträdande projektledare, Fil Dr
 • Thomas Davidsson, Hälsoekonom
 • Elisabeth Gustafsson, Projektadministratör
 • Harald Gyllensvärd, Hälsoekonom
 • Jenny Odeberg, Projektledare, Med Dr
 • Hanna Olofsson, Informationsspecialist
Sidan publicerad