Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

Sammanfattas forskningen rätt?

Stark evidens behöver inte betyda stark effekt, och svag evidens ska inte förväxlas med svag effekt. Inte heller är grad av evidens detsamma som angelägenhetsgrad. Det gäller att lyssna kritiskt när en systematisk översikt refereras av någon som argumenterar för eller mot en insats.

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

 1. SBU svarar om våld mellan närstående

 2. Nu granskas insatser för att barn i familjehem ska må och fungera bättre

 3. Antisocialt beteende – program sällan testade

 4. Stamceller vid infarkt får inget stöd i studier

 5. Möjligt att KBT kan hjälpa dem som är fast i hasardspel

 6. Arbetsmiljö – Artrosbesvär i knä och höft kopplat till jobbet

 7. Vådliga råd från svart låda

 8. Med rätt upplägg skulle studierna besvara frågorna

 9. Stora skillnader i behandling av bruten handled

 10. Forskning om våld i nära relationer är en bra startpunkt för åtgärder

 11. En oprövad metod är ibland en skadlig metod

 12. Hetsätningsstörning – terapi hjälper många även efter behandling

 13. Effektstudier inriktas inte alltid på det mest väsentliga

 14. Kartläggning – samlad bild av åtgärder vid förlossningsskador behövs

 15. Födsel – fler kvinnor skulle kunna slippa anal inkontinens

 16. Vinklad tolkning snedvrider fynden

 17. Livsfarligt önsketänkande

 18. Fyra steg för att pröva en ny diagnosmetod

 19. Oklart värde av starkare magnet vid depression

 20. Svar på fråga om blodstillande förband

 21. Utbildning är till hjälp för anhöriga vid demens

 22. Träning kan öka rörlighet vid artros i höft och knä

 23. Smärta – Ovisst vilka insatser som bäst bryter ond cirkel vid akut rygg- och nacksmärta

 24. ”Utvärdering av sociala insatser kräver medverkan av folk från fältet”

 25. Missbruk – Enstaka program kan minska visst riskbruk bland unga

 26. Fosterdiagnostik – Många frågetecken vid utökad analys av fostrets anlag

 27. Bedöms behov och ohälsa rätt?

 28. Precis rätt – och precis fel

 29. Alkoholskador hos barn: SBU ska granska diagnostik och stöd

 30. Att räkna på socialt arbete blir en utmaning

 31. CTG under födseln minskar kramprisk hos nyfödda

 32. D-vitamin + kalcium kan skydda skelettet något

 33. Fosterdiagnostik – nytt test av trisomi kan ge besked – men väcker svåra frågor

 34. Hjärta & kärl ”Spänt” arbete kopplas till hjärtsjukdom och stroke

 35. Hur kan SBU ge kunskap för bättre socialt arbete?

 36. Lösliga fibrer och bakterier kan lindra vid irritabel tarm

 37. Metoder för att minska skador vid förlossning granskas av SBU

 38. Multibehandling sannolikt bättre än enstaka åtgärd vid långvarigt ryggont

 39. När kraven blir övermäktiga

 40. Självskada – ändrad attityd i vården kan vara första steget mot bättre hjälp

 41. Suicidförsök – två program i skolan verkar hindra unga att försöka ta sitt liv

 42. Suicidrisk – ovisst om bedömningsformulär kan ge säkrare bedömningar

 43. Många hål i kunskapen om bästa tandvård för unga

 44. Patienternas nytta av hostmaskiner har aldrig dokumenterats

 45. Oklart om det finns viktiga skillnader mellan TNF-hämmare

 46. Karies – oklart mervärde av arginin i tandkräm och etiska problem i studierna

 47. Gäller evidensen där den ska användas?

 48. Schizofreni – hjälp från vården att ändra livsstil kan ge högre livskvalitet

 49. Fel som kan förvränga studiens resultat

 50. Dödsorsak – ovisst hur bilddiagnostik står sig mot obduktion inom vård och rättsmedicin

 51. Motion ger bättre hälsa vid kronisk hjärtsvikt

 52. Bra vård måste bygga på bra bevis

 53. Gammal kunskap ruttnar

 54. SBU får större uppdrag och nytt namn

 55. Ryktet om expertens död är överdrivet

 56. Evidens om adhd efterlyses av de berörda

 57. HPV-test bäst som första prov vid cancerscreening av livmoderhalsen

 58. Nytt stöd för patienter att använda evidens

 59. SBU kommenterar: Mindfulness kan ge viss lindring vid hälsoproblem

 60. SBU kommenterar: Beslutsstöd fungerar bättre om de även riktas till patienter

 61. Depression – att ompröva behandlingsförsök är viktigt för deprimerade äldre

 62. Höftfraktur – Bättre och billigare att samarbeta i team när äldre rehabiliteras

 63. SBU kommenterar: Olika ingrepp vid aortabråck är likvärdiga på sikt

 64. Stroke – Klart bättre med tidig och samordnad utskrivning med rehabilitering hemma

 65. Vårdteam är avgörande för de sköra

 66. Ringa kunskap om näringsdryck för undernärda äldre

 67. Många tidskrifter missade grava fel i påhittad studie

 68. Oklart om motiverande samtal är bästa hjälpen vid missbruk

 69. Enklare att påvisa inflammatorisk tarmsjuka

 70. SBU Kommenterar: Depression efter förlossning kan förebyggas

 71. Även sociala metoder kan utvärderas av SBU

 72. Dyslexi – strukturerad träning hjälper barnen men testerna är dåligt utprövade

 73. Sårläkning – bara två metoder har belagd effekt mot svårläkta sår hos äldre

 74. Riskerna syns sällan i Cochranes översikter

 75. SBU:s styrka kommer ur fakta, inte tyckanden

 76. Prostata – ovisst om MR och PET ger rätt bild av cancerns utbredning

 77. Läkemedel – blodförtunning minst lika värdefullt för äldre som för yngre

 78. SBU kommenterar: Träning mot fall skulle rädda många äldres liv och hälsa

 79. Ryggproblem – Ryggont kan kopplas till både psykisk och fysisk arbetsmiljö

 80. Tyckandets olidliga lätthet

 81. Konsten att avstå

 82. Äldreteam i akutvården gör att fler kan bo kvar hemma

 83. Modern teknik populärt vid diabetes - men nyttan för hälsan återstår att visa

 84. Kan beteendeterapi hjälpa även unga att sova?

 85. Hormon minskar risken att föda för tidigt en gång till

 86. Kyla räddar liv och minskar skada hos nyfödda med syrebrist

 87. Att granska ett helt paket av åtgärder

 88. Ovisst om motiverande samtal påverkar vuxnas kost och motion

 89. Smärta – laser kan lindra nacksmärta i månader

 90. Etiska följder måste förutses bättre

 91. Mindre salt sänker trycket – mer ovisst med hjärtinfarkt och stroke

 92. Hundraåringen som blev skör

 93. Uppdrag: förbättra för sjuka äldre

 94. Bröstcancer – aromatashämmare som tillägg ökar överlevnad även långsiktigt

 95. Många landsting missar att skydda bensköra mot ny fraktur

 96. Google Scholar är trubbigare och mindre flexibelt än PubMed

 97. Kunskap för vården borde innehållsmärkas

 98. Arbetsmiljö – depressionssymtom hänger ihop med ofrihet, utsatthet och press

 99. Cancer – kampanjer ökar kunskap och foton sparar tid vid hudförändring

 100. Trögt att få barn och unga att röra på sig mer