Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Mindre problem med ryggen vid god arbetssituation

De som känner att de kan påverka det egna arbetet och som upplever att de får stöd i sitt arbete från chef och kolleger utvecklar mindre ryggbesvär än andra. Omvänt gäller att de som har ett fysiskt eller psykiskt belastande arbete utvecklar mer ryggproblem.

Fysisk belastning på jobbet liksom den psykosociala arbetsmiljön har betydelse för ryggproblem. Det visar SBU:s nya rapport som finkammat de senaste 30 årens forskning tillsammans med experter inom medicin och arbetsvetenskap. Rapporten pekar på ett tydligt samband mellan arbetsmiljön och om arbetstagare utvecklar ryggproblem eller inte. Det finns ingen skillnad mellan könen. Kvinnor och män som utsätts för likartade arbetsvillkor utvecklar ryggproblem i lika hög grad.

Granskningen pekar på att arbetsmiljön har betydelse för ryggproblem. De som arbetar med manuell hantering, till exempel lyft, eller med böjd eller vriden rygg eller har ett fysiskt ansträngande arbete har mer ryggproblem. Problemen finns också i större grad hos personer som utsätts för helkroppsvibrationer i sitt arbete och hos personer som arbetar utanför kontorstid.

Även den psykosociala arbetssituationen är viktig. Personer som upplever att det finns små möjligheter att påverka i kombination med alltför höga krav i arbetet utvecklar mer ryggbesvär. En pressad jobbsituation och liten möjlighet till utveckling i arbetet visar också ett samband med ökade ryggbesvär.

I vissa arbetsmiljöer har människor mindre besvär. De som upplever kontroll och goda möjligheter att påverka det egna arbetet, de som upplever att de får stöd i sitt arbete och de som har hög arbetstillfredsställelse utvecklar mindre ryggbesvär än andra.

Bakgrund

SBU:s rapport har ett arbetsmiljöperspektiv och är inriktad på ryggproblem hos personer i arbete. Ont i ryggen är en av de vanligaste orsakerna till oförmåga att arbeta i västvärlden. Uppskattningsvis drabbas tre av fem personer av smärta i ländryggen någon gång i livet. Ryggsmärtor leder till lidande för individen och ger även stora kostnader för samhället, till exempel för sjukersättning, vård och rehabilitering.

Till rapporten ”Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem” (2014)