Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Laserbehandling kan lindra nacksmärta men forskning behövs om effekt på sikt

Laserbehandling vid nacksmärta lindrar besvären ett antal månader efter behandling visar SBU i en ny rapport. De studier som finns rapporterar inte heller några biverkningar. Men det behövs mer forskning för att veta effekten av laserbehandling när det gäller akut nacksmärta och effekten på lång sikt.

Laserbehandling kan användas som en av flera behandlingsmetoder vid nacksmärta. Behandlingen ges ofta vid en serie tillfällen och utförs både av legitimerad sjukvårdspersonal och andra yrkesgrupper utanför hälso- och sjukvården. Det finns fortfarande oklarheter kring hur laserbehandling ska ges, till exempel när det gäller antal behandlingar eller hur länge behandlingen ska pågå.

Forskningen som SBU har granskat följer personer mellan två och sex månader efter laserbehandling. Det finns inte tillräckligt med forskning om effekter av behandlingen på längre sikt. Vi vet inte heller om laserbehandling är bättre eller sämre än andra typer av behandlingar vid nacksmärta.

Bakgrund

SBU:s rapport undersöker det vetenskapliga underlaget för om behandling med laser minskar besvären - både hos personer med akut nacksmärta och personer med långvarig nacksmärta. Smärta i nacken är inte livshotande men kan minska funktionsförmågan för individen. Smärtan kan också påverka den psykiska hälsan och möjligheten att arbeta. Behandling med laser är smärtfri och verkar inte ge några svåra biverkningar. Tillgång till laserbehandling varierar inom hälso- och sjukvården.

Till rapporten ”Laserbehandling vid nacksmärta” (2014) med slutsatser och sammanfattning