Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Operation av åderbråck kan förhindra återfall av svårläkta sår

Det är oklart vad som är den bästa behandlingen för svårläkta sår hos äldre visar en ny rapport från SBU. Kunskapsluckorna är många men det finns stöd för att operation av åderbråck kan minska återfall av vissa typer av bensår. Operation är troligen också kostnadseffektivt.

Det saknas forskning av hög kvalitet kring de flesta behandlingsmetoderna när det gäller svårläkta sår, det vill säga bensår, fotsår och trycksår, hos äldre. Några behandlingar som till exempel operation av åderbråck vid venösa bensår hade ändå visst stöd enligt SBU.

SBU har gått igenom den samlade forskningen om hur man kan förhindra och behandla svårläkta sår hos äldre. Översikten visar att det inte finns någon generell bild av vilka metoder som används i Sverige idag för att förebygga och behandla. Hur man organiserar vården kan ha betydelse för behandlingen - men det finns alltför lite forskning om till exempel betydelsen av specialistmottagningar, utbildning, kommunikation, samordning och kontinuitet.

Sår som läker långsamt beror ofta på bakomliggande sjukdomar som till exempel kärlsjukdom, diabetes eller inflammationssjukdom. Det är mycket viktigt, och många gånger komplicerat, att ta reda på orsakerna till såren. 

Bakgrund

Med ett svårläkt sår menas att en person har ett öppet sår i mer än sex veckor. Svårläkta sår delas in i bensår, fotsår hos personer med eller utan diabetes, och trycksår. Risken för svårläkta sår ökar med åldern och gruppen äldre ökar snabbt. År 2030 beräknas var fjärde person vara 65 år eller äldre. Svårläkta sår hos äldre och sköra äldre är ett stort problem framför allt för den drabbade personen med smärta och nedsatt livskvalitet. Såren innebär stora kostnader för hälso- och sjukvården.

Till rapporten ”Svårläkta sår hos äldre - Prevention och behandling” (2014) med slutsatser och sammanfattning