Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Urintest pusselbit när prostatacancer utreds

Urintester där man analyserar gener för att utreda prostatacancer är svårtolkade och kan inte användas för att utesluta cancer. Men vissa test kan vara ett komplement när läkaren bedömer vilka män som ska undersökas vidare.

Det är viktigt, men svårt, att kunna bedöma hur sannolikt det är att en man ska drabbas av prostatacancer. Med hjälp av nya molekylärdiagnostiska metoder kan man analysera halten av genprodukter, som antas hänga samman med prostatacancer, i mannens urin. Men även om det går att se höjda halter av sådana genprodukter är det oklart vilken nytta testresultatet gör för patienten.

SBU har granskat den forskning som finns om molekylärdiagnostiska test för män med ökad risk för prostatacancer. Rapporten visar att om ett så kallat PCA3-test (urintest) är negativt måste utredningen ändå fortsätta med andra undersökningar. Ett positivt PCA3-test kan stärka misstanken om prostatacancer, men även här behöver utredningen fortsätta.

Att göra PCA3-test på alla som har visats ha ökad risk för prostatacancer, som stöd för bedömningen av vilka som behöver gå igenom vävnadsprovtagning, skulle kosta mer än att ta vävnadsprover på hela gruppen direkt.

Molekylärdiagnostiska test för prostatacancer används inte rutinmässigt i Sverige. Det behövs mer forskning för att ta reda på hur testerna hänger ihop med sjukdomsförlopp och överlevnad. Det behövs också mer kunskap om vilket värde informationen från testet har i relation till andra riskfaktorer som till exempel PSA-koncentration (prostataspecifikt antigen) och ålder.

Bakgrund

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland svenska män. Över 10 000 nya fall upptäcks varje år. För att ställa diagnos krävs en sammanvägd bedömning av tester, mannens ålder och andra faktorer. Vanliga undersökningar är PSA-test, vävnadsprovtagning (prostatabiopsi) och ändtarmsundersökning. PSA, prostataspecifikt antigen, är ett enzym som främst bildas i prostatakörteln. Halten PSA i blodet kan stiga vid olika sjukdomar i prostatakörteln. Molekylärdiagnostiska test är i detta sammanhang mätning och analys av geners aktivitet. De molekylärdiagnostiska test som ingår i SBU:s utvärdering är uPCA3, TMPRSS2:ERG och me-GSTP1. SBU:s rapport omfattar inte frågan om massundersökning, screening, för prostatacancer.

Publicerad 14 september 2011