Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Svårläkta sår kan läka snabbare med vakuum

Sår som inte läker efter en operation eller skada kan ge svåra, långdragna besvär. En särskild metod som skapar undertryck i såret kan i vissa fall ge snabbare läkning än vanlig såromläggning. Men vid många typer av sår är nyttan av metoden inte klarlagd.

Smärta, obehaglig lukt, infektion eller i värsta fall blodförgiftning. Det kan bli följderna av ett sår som inte läker normalt efter en operation eller en skada. De som drabbas är oftast redan svårt sjuka och behöver vårdas länge på sjukhus med såromläggning och behandling. En metod som används sedan några år i Sverige är så kallad vakuumassisterad sårbehandling. Metoden går ut på att skapa en sluten, fuktig miljö kring såret och ett undertryck som ska minska svullnad och förbättra cirkulationen.

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har i samarbete med HTA-Centrum i Västra Götalandsregionen granskat den forskning som finns om vakuumassisterad sårbehandling. Utvärderingen visar att det finns ett visst vetenskapligt stöd för att metoden kan minska dödligheten hos patienter som fått inflammation i brösthålan efter en operation där man behövt klyva bröstbenet (sternotomi). Vårdtiden på sjukhus kan bli kortare för patienter som fått en bit av hudens yttre lager transplanterad från en annan del av kroppen (delhudstransplantat) till ett sår som inte är så kallat kirurgiskt rent. Dessa patienter, och även diabetespatienter med sår efter amputation av framfoten, kan också få snabbare sårläkning. Hos patienter med öppna benbrott kan vakuumassisterad sårbehandling leda till färre infektioner och sårkomplikationer jämfört med sedvanlig sårbehandling.

För många andra patientgrupper går det inte att avgöra om vakuumassisterad sårbehandling har bättre effekt än traditionell sårbehandling eftersom det inte finns tillräckligt många studier av så hög kvalitet att det går att dra några slutsatser.

Vakuumassisterad sårbehandling kostar ungefär lika mycket som sedvanlig sårbehandling. För de patientgrupper där vakuumassisterad sårbehandling visat sig leda till kortare vårdtid och minskad dödlighet är metoden kostnadseffektiv. Det krävs fler kliniska studier av hög kvalitet för att ta reda på om metoden kan vara kostnadseffektiv också för andra patientgrupper.

Bakgrund

Med sedvanlig sårbehandling menas här att man lägger om såret 1–2 gånger per dag. Den patientgrupp som omfattas av utvärderingen är vuxna med ett operationssår som inte läker normalt.

Publicerad 2 november 2011