Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Osäkert om datorgranskning duger vid mammografi

Röntgenbilder som tas vid screening för bröstcancer med hjälp av mammografi granskas normalt av två bröströntgenläkare. Det finns för lite kunskap för att avgöra om det går lika bra att ersätta den ena läkarens granskning med ett datorprogram.

Det visar en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som har granskat det samlade vetenskapliga underlaget på området. SBU har undersökt om det ger samma eller bättre resultat när en bröstradiolog bedömer röntgenbilderna med stöd av en metod kallad CAD (computer-aided detection), jämfört med dagens rutin – att två bröstradiologer granskar bilderna oberoende av varandra.

SBU:s utvärdering visar att nyttan och riskerna med metoden är oklara. Det vetenskapliga underlaget räcker inte för att avgöra om diagnosen blir lika tillförlitlig då CAD plus granskning av en bröstradiolog används, jämfört med så kallad dubbelgranskning. Det är heller inte klart om CAD plus granskning av en bröstradiolog innebär att lika många eller färre kvinnor behöver komma på återbesök. Det är viktigt att inte alltför många kvinnor kallas till återbesök eftersom det innebär ökad oro och längre väntan på besked om undersökningsresultatet.

Eftersom den medicinska effekten är oklar går det inte heller att jämföra metodens nytta med kostnaderna, eller att avgöra de samhällsekonomiska följderna av att använda CAD i stället för den ena läkarbedömningen av bilderna vid mammografiscreening.

CAD-metoden har också utvecklats under de senaste åren. Bland annat arbetar man i dag direkt med digitala bilder i stället för scannade röntgenbilder som förekommer i de studier som gjorts hittills. CAD har funnits i omkring tio år. En anledning till att intresset för metoden har ökat i Sverige är att återväxten av nya specialister är dålig.

Bakgrund

CAD betyder computer-aided detection och står för datorstyrd analys av mammografibilder vid screening för bröstcancer. Programmet upptäcker och markerar avvikelser i bröstvävnaden, men det krävs en människa för att tolka resultaten.

I de flesta landsting i Sverige erbjuds alla kvinnor mellan 40 och 74 år regelbunden mammografiundersökning, en röntgenundersökning av brösten som görs för att upptäcka bröstcancer.

Enligt svenska och europeiska riktlinjer bör röntgenbilderna granskas av två specialutbildade röntgenläkare (bröstradiologer).

Läs SBU Alert-rapporten "Datorassisterad granskning inom mammografiscreening (CAD)"

Publicerad 18 maj 2011