Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Ultraljudsteknik i rätt händer kan avslöja livshotande blödning

Personer som har skadats svårt och som blöder inne i bukhålan eller hjärtsäcken kan dö om blödningen inte upptäcks och åtgärdas. En speciell ultraljudsteknik kan ge snabbt besked och rädda liv – om den läkare som utför undersökningen har tillräcklig utbildning och träning. Det visar en ny granskning av metoden.

Metoden, som är en tidig och riktad ultraljudsundersökning av buken och hjärtsäcken kallad FAST, kan vara till nytta för patienter som skadats i bålen och som har instabil blodcirkulation.

Undersökningen kan göras direkt på akutmottagningen. Om resultatet tyder på att det finns blod inne i bukhålan eller hjärtsäcken, kan patienten föras direkt till operation. Då spills ingen tid på transport till röntgenavdelning och patienten behöver inte utsättas för röntgenstrålning vid datortomografi.

Men för att läkaren inte ska riskera att missa blödningen krävs tillräcklig utbildning och träning i metoden. I de studier som SBU granskat upptäcktes mellan 69 och 100 procent av blödningarna och då utfördes undersökningarna av akutläkare och kirurger som var utbildade och tränade i tekniken. Det finns för få vetenskapliga studier för att bedöma hur omfattande kunskap och erfarenhet som behövs för att uppnå det bästa resultatet av undersökningen.

Det finns heller inte studier av tillräckligt hög kvalitet för att avgöra om metoden är kostnadseffektiv. Men eftersom merkostnaden för metoden är låg jämfört med datortomografi skulle ultraljudstekniken kunna vara kostnadseffektiv om utföraren har tillräcklig utbildning och träning så att undersökningen blir träffsäker. Kostnaden per undersökning uppskattas till 200–250 kronor inklusive utbildning.

FAST är en förkortning för ”focused assessment with sonography for trauma”. Metoden används i bland annat USA, Turkiet och Australien. Undersökningen är icke-invasiv, det vill säga patienten behöver inte utsättas för strålning, snitt eller injektion.

Bakgrund

När en person råkar ut för akut fysiskt trauma, till exempel vid olycksfall, är det inte bara de synliga kroppsskadorna som ska bedömas och tas om hand. Ett vanligt och livshotande tillstånd är också inre blödning. För patienter som har skadat överkroppen, bålen, gäller det att upptäcka en eventuell blödning inne i bukhålan eller hjärtsäcken.

Fyra punkter undersöks med FAST – hjärtsäcken, området kring levern och mellanrummet mellan levern och njuren, samt utrymmena kring mjälten och bakom urinblåsan.

Läs SBU Alert-rapporten Tidig och riktad ultraljudsundersökning efter fysiskt trauma

Publicerad 16 juni 2010