Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Klamydia: prov från slidan säkrare än urintest

Ett enkelt urinprov eller prov från slidan kan visa om en kvinna har klamydia. Urinprov missar något fler fall än prov från slida och livmoderhals.

Klamydia är en anmälningspliktig, allvarlig sjukdom som smittar via oskyddat sex. Om den inte behandlas kan den bland annat kan leda till ofrivillig barnlöshet hos kvinnor. Sjukdomen ger i många fall inga tydliga symtom.

Den sedvanliga metoden för att upptäcka klamydia hos kvinnor är att man tar ett prov från livmoderhalsen kombinerat med antingen urinprov eller prov från urinröret. Prov från livmoderhalsen tas vid en gynekologisk undersökning. På senare tid har det blivit vanligare att man använder enbart urinprov eller enbart prov från slidan. Fördelen för patienten är att hon kan ta dessa prov själv, utan att gå igenom gynekologisk undersökning.

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering – har granskat forskningen om urinprov för diagnostik av klamydia hos kvinnor. Rapporten visar att urinprov är mindre känsligt, det vill säga missar något fler fall av klamydia, än prov från slidan och livmoderhalsen. Prov från slidan är den metod som hittar flest smittade. Forskningen visar också att prov från urin, slida och livmoderhals ger lika säkra besked för de kvinnor som inte är smittade. Det är viktigt att testet inte visar fel eftersom smittade personer bör få snabb behandling och för att de enligt smittskyddslagen måste uppge vilka de haft sex med för att det ska gå att spåra smittan.

Det går inte att säga hur enbart urinprov fungerar jämfört med en kombination av olika prover, eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt. Det finns också för få studier av tillräcklig kvalitet för att dra slutsatser om kostnaden i relation till nyttan när man använder urinprov som enda diagnosmetod. Kostnaden för själva provtagningen blir lägre för vården vid självtest från urin eller slida jämfört med prov från livmoderhalsen som förutsätter undersökning på mottagning.

SBU lyfter fram att det är viktigt att lyssna på vilken metod patienten själv föredrar, för att så många som möjligt ska vilja lämna prov för klamydiadiagnostik. Det finns forskning som visar att kvinnor föredrar självtest framför gynekologisk undersökning.

Bakgrund

I Sverige erbjuds klamydiatest om man misstänker smitta. Man kan också erbjudas test vid kontakter med vården utan misstanke om smitta.

Det är viktigt att upptäcka sjukdomen både för att kunna ge behandling och för att hindra smittspridning.

År 2007 registrerades 47 000 nya fall av klamydia i Sverige.

För män är urinprov för diagnostik av klamydia en träffsäker metod.

Att använda kondom under hela samlaget minskar risken att drabbas av klamydia.

Läs SBU Alert-rapporten "Urinprov vid diagnostik av klamydia hos kvinnor"

Publicerad 3 november 2010