Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Blodtrycksmätning hemma bekvämt för motiverad patient

Att mäta blodtrycket hemma kan ge färre mottagningsbesök och ökad bekvämlighet för patienten. Men det saknas rutiner för hur metoden ska användas och följas upp, och ingen vet hur den fungerar på längre sikt än ett år för att styra medicineringen.

Omkring 1,8 miljoner svenskar beräknas ha högt blodtryck. Av dem får var tredje behandling, till exempel hjälp att ändra levnadsvanor och läkemedel som sänker blodtrycket. För att veta vilken läkemedelsdos som behövs brukar patienten regelbundet komma till en vårdmottagning och få blodtrycket mätt. Ett komplement till denna metod är att patienten mäter sitt tryck själv hemma med hjälp av en automatisk blodtrycksmätare. Patienten måste i så fall kunna hantera utrustningen och vara motiverad att använda den. Ansvaret för behandlingen ligger kvar hos vården.

SBU:s granskning av den samlade forskningen visar att mätning hemma är lika effektivt som blodtrycksmätning på mottagning när det gäller att styra blodtryckssänkande läkemedelsbehandling. Det finns ett måttligt starkt vetenskapligt stöd för att patienterna tar sina blodtrycksmediciner i samma utsträckning och att själva sänkningen av blodtrycket blir likvärdig. Däremot ger forskningen inte svar på om hemblodtrycksmätning för att styra behandling är bättre eller sämre när det gäller att minska risken för hjärt-och kärlsjukdom.

Om patienten gör mätningen hemma kan det spara pengar för vården eftersom antalet mottagningsbesök minskar. Även för patienten kan det vara en fördel att kunna kontrollera blodtrycket utan att behöva ta sig till en vårdmottagning.

Men det saknas etablerade rutiner eller program för hur hemblodtrycksmätning ska användas och följas upp och hur utbildning till personal och patienter ska se ut. Det kan till exempel behövas utbildning till patienter om risker med att ändra läkemedelsdosen på eget initiativ och att köpa läkemedel eller mätutrustning på nätet. Det går heller inte att säga hur hemblodtrycksmätning fungerar för att styra behandlingen på längre sikt än ett år eftersom få studier har längre uppföljningstid än så.

Bakgrund

Det är inte ovanligt att blodtrycket är något högre när mätningen görs på mottagning jämfört med hemma. Högt blodtryck anges därför som över 135/85 mmHg vid hemblodtrycksmätning och över 140/90 mmHg vid mätning på mottagning.

Själva mätutrustningen går i dag att köpa i handeln. Priset varierar från cirka 500 till 1 500 kronor.

SBU:s rapport jämför inte olika typer av hemblodtrycksmätare men betonar att utrustningen ska vara validerad och kalibrerad.

Läs SBU Alert-rapporten "Hemblodtrycksmätning"

Publicerad 20 oktober 2010