Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Minska fett eller kolhydrater likvärdigt vid diabetes

Att dra ner lite på fettet eller minska lite på kolhydraterna sänker långtidsblodsockret och vikten ungefär lika mycket hos vuxna med typ 2-diabetes. Mycket grönsaker, baljväxter och fisk kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom vid diabetes.

SBU:s rapport om kost vid diabetes visar att det finns ett begränsat vetenskapligt stöd för delar av dagens kostrekommendationer för personer med diabetes – nämligen att man bör äta grönsaker, baljväxter och fisk. Det kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom och kanske också minska dödligheten. Däremot går det inte att säga något om råd om fullkornsprodukter och fettmängd.

När det gäller vilken typ av näringsämnen som är bäst att äta – kolhydrater eller fett – visar genomgången att det har likvärdiga positiva effekter på vikten och långtidsblodsockret att minska lite på fettet som att äta måttlig mängd kolhydrater vid diabetes typ-2. Däremot återstår frågan om hur kost med extremt lite kolhydrater men mycket fett påverkar personer med diabetes. Här saknas studier av tillräckligt hög kvalitet och studier med lång uppföljningstid som kan visa om det finns risker och följdsjukdomar.

De personer med diabetes som regelbundet konsumerar någon mängd alkohol löper mindre risk att insjukna och dö i hjärt-kärlsjukdom än personer som inte dricker alls. Det vetenskapliga stödet för detta är måttligt starkt. Den som ger råd om alkohol måste förstås ändå ta hänsyn till om det finns andra skäl till återhållsamhet, till exempel graviditet eller riskbruk. Det finns också måttligt starkt vetenskapligt stöd för att kaffe har en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdom.

För personer med nedsatt förmåga att bryta ner glukos kan så kallad livsstilsbehandling skydda mot utveckling av diabetes. Behandlingen innehåller fysisk aktivitet kombinerat med råd om att minska på fettet i kosten och att äta mer fibrer.

Bakgrund

Omkring 4 procent av alla svenskar har diabetes mellitus. Den vanligaste formen är typ 2-diabetes. Gemensamt för all diabetes är att glukoshalten i blodplasman är för hög. Vid typ 2-diabetes är känsligheten för insulin nedsatt.

Till rapporten ”Mat vid diabetes – en systematisk litteraturöversikt”

Publicerad 5 maj 2010