Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Viktigt att ersätta förlorade tänder men metoderna är dåligt testade

Personer som mister tänder får sämre livskvalitet och svårare att leva och umgås normalt. Allt från självkänsla till tal, mimik och tuggfunktion kan drabbas. Behandling gör det möjligt att få tillbaka till ett normalt liv med högre livskvalitet, visar en ny rapport.

Forskningen om behandling av patienter med tandförluster har samlats in och granskats av SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som slår fast att behandling har stor betydelse för de drabbade.

Personer som förlorar tänder förlorar också livskvalitet, visar rapporten. Många patienters tillvaro blir begränsad och präglas av sämre självkänsla, lägre social status och sämre funktion. Att få behandling för tandförluster innebär på flera sätt att komma tillbaka till ett normalt liv och högre livskvalitet.

De metoder som används idag är en avtagbar tandprotes som patienten själv kan sätta in och ta ut, en bro med konstgjorda tänder som cementeras fast på de tänder som finns kvar, eller ett implantat som fästs i käkbenet och som bär en avtagbar protes eller en konstgjord tandkrona.

Det finns för lite forskning för att avgöra vilken av metoderna som ger bäst funktion, ser bäst ut och är mest kostnadseffektiv, konstaterar SBU. Däremot finns det uppföljningar av implantatmetodernas hållbarhet – 90 procent av implantaten för att ersätta enstaka tänder och 95 procent av implantaten för flera tänder sitter fortfarande kvar efter fem år.

SBU publicerar samtidigt en rapport om rotfyllning. Trots att ingreppet är både vanligt och kostsamt, är kunskapen begränsad även på det här området. Forskningen ger inte svar på om en mer skonsam behandling kan bevara tandens pulpa. Ingen vet heller vilken teknik och vilket material för rotfyllning som fungerar bäst. Enligt en enkät som SBU har genomfört, har svenska tandläkare klart olika uppfattningar, exempelvis i fråga om när det är lämpligt att göra om en tidigare rotfyllning.

Rapporten efterlyser ett landsomfattande register som gör det möjligt att följa kvaliteten på pulpa- och tandrotbehandlingar, till exempel hur bra olika rotfyllningar håller utan att ge nya problem.

För att täppa till kunskapsluckorna om tandvårdens metoder behövs det fler jämförande studier. SBU och Vetenskapsrådet kommer att ta initiativ för att hitta former för att stärka forskningen på området.

Läs SBU-rapporterna ”Tandförluster – en systematisk litteraturöversikt” och ”Rotfyllning – en systematisk litteraturöversikt” (2010). Rapporterna kommer att ligga till grund för kommande riktlinjer för tandvården från Socialstyrelsen.

Publicerade 13 augusti 2010