Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Arbetsmiljön har betydelse för artros i knä och höft

Det är vanligare med artrosbesvär i knä för personer som arbetar i knästående och stående arbetsställning. När det gäller artrosbesvär i höft är det vanligare hos personer som arbetar i böjd eller vriden position. Att lyfta och bära i arbete visar också samband med högre förekomst av artrosbesvär i såväl knä som höft.

SBU har utvärderat sambandet mellan arbetsmiljö och artros. Den samlade forskningen visar att personer som sitter i sitt arbete har mindre artrosbesvär i knäleden än andra, medan de med fysiskt påfrestande arbete oftare har högre förekomst av artrosbesvär. Personer som i sitt arbete lyfter och bär, går i trappor eller klättrar på stegar har oftare artros i såväl knä som höft. Kvinnor och män med samma typ av exponering i arbetet utvecklar artrosbesvär i samma utsträckning.

SBU har gått igenom forskning som publicerats sedan 1980 och framåt tillsammans med experter inom ortopedi och arbetsmiljö. Rapporten visar att det idag finns mycket kunskap som baseras på god forskning och som kan användas för att förebygga artrosbesvär kopplat till arbetet.

Bakgrund

Artros är en vanlig ledsjukdom som drabbar ungefär var fjärde person över 45 år i Sverige.

Personer som har artros har ofta ledsmärta, stelhet och nedsatt rörlighet. Vanligen försämras artros långsamt över flera årtionden, men sjukdomen kan också förlöpa mer snabbt.

Till rapporten ”Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär” (2016) med slutsatser och sammanfattning

Publicerad 1 september 2016