Detta pressmeddelande publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Behandling kan minska hetsätning

Både psykologisk behandling och läkemedel hjälper för att minska ett hetsätningsbeteende som bland annat kan leda till övervikt. Det visar SBU:s utvärdering av det vetenskapliga underlaget.

Vid hetsätningsstörning tappar man kontrollen över ätandet och äter mycket fort, äter trots att man inte är hungrig eller tills man är obehagligt övermätt. Det liknar bulimi, men personer med hetsätningsstörning kräks inte upp maten, och ägnar sig inte heller åt hård träning eller missbruk av laxermedel. Många med hetsätningsstörning är överviktiga.

SBU:s rapport visar att både kognitiv beteendeterapi, KBT, och interpersonell psykoterapi, IPT, gör att hetsätningen minskar eller upphör. Effekten är kvar även ett år efter behandlingen avslutats. Antidepressiva läkemedel av typen SSRI och det centralstimulerande medlet lisdexamfetamin ger också effekt, men där är det oklart om effekten finns kvar efter avslutad behandling.

Bakgrund

Omkring 1–4 procent av Sveriges befolkning har diagnosen hetsätningsstörning. Det är vanligt att man samtidigt har andra psykiatriska diagnoser. Samtidigt väntar många över 10 år innan man söker hjälp av sjukvården för sin hetsätning. Många söker aldrig hjälp.

Kognitiv beteendeterapi bygger på att träna in nya beteenden och förhållningssätt, medan interpersonell terapi bygger på att förbättra personliga relationer.

Till rapporten Behandling av hetsätningsstörning (2016)

Publicerad 26 april 2016